Hiç yerinme, nasibin ilgasında serinle!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Hiç kimseye çok görme
Kederlenip içine çekilme, sabrı acziyet içinde terennüm eyleme
Kalbinin sahibinde ikamet eyle, azamin ve ihsanın kadar sana yakındır hiç unutma
Şekilyet marazdır, ne derler kaygısı bühtandır,aklın ve irfanın yolundan gitmeyi iyi anla


Sahibin kimdir sual et
Can, akıl, nesil, din ve mal teminetı neden halin için zaruret
Fikretmeyen can nasıl bir ehliyet, taklit üzre yaşayan can hangi hesabın halinde kıymet
Ey an,senin halinde anlamlıyım, seni bahşeden sahibime hicran içinde niye ağlamaktayım


Kuş kanatsız uçamaz
Umutlar vecdin halinde dem bulmadan inşiraha ulaşamaz
Ten cezbetse, beden nefsin halinde çürüse, ruh bakir olan hilkatinden birşey kaybetmez
Sen dilemedikçe,ruhunun yetisi ulan idrake ulaşmadıkça aşk hakikati o kalbinde belirmez


Birgün kapın çalınır
Lakin farkında olman ne kadar ruh ve kalbi manada sevdadır
İlimsiz yol almak, tedbirsiz tasarrufta bulunmak nasıl bir hesaptır,hicran ardırındır
Aklın ve idrakin iraden içindir, vicdanın tefekkür vecdinde ki inşirah halindir ve arındırır


Can korkusu yaşama
Mal için varlığını hasrederek, sefil bir halin manası olma
Keyfin için sakın bir yol alma, haz ve sürur nefsin erkinden olursa kalbin kurur unutma
Aşk,cehdine malik olmalı, ruhuna özgürlüğünü yaşatmalı, kula kul olan kimler anlasana


Ölüm ikinçi doğuşun
Aklın ve iraden adına hayıflan, haşyeti an, narı anla
Hesapsız can olmaz, aklını ve fikrini ihmal edenler ise hakikatin yolunu bulamaz
Yaranın ehliyet sahibi olmalı, refakat ettiğin her ortamda sana kefil olmayı göze almalı


Hiçlik varlık adınadır
Ruhun ve kalbin sahibi mutlak olan Cenabı Haktır
Rahmet ve mağfiret eden alicenaptır, her vakit mühlet veren makam-ı sultandır
Bu bakımdan fark etmek, dikaatin nispetinde muhatap kalbul edilmek ise aşk-ı bahtındırMustafa CİLASUN
 
Top