Hiç halime şahit olma, boş yere ağlama!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Ne kadar dikkatini çeksem
Cezbeden bir halin libasıyla gezinsemde, sakın ha kanma
Sonra yanarsın anla, o zarif ve naif halin derbeder olur, düşünmeyi unutma
İnsan,candır,kandır,heyecandır,riyadır,aldanandır, hatasıyla bir olan imhihandır


Bu bakımdan öncelikle tanı
Aklın ve izanın, ruhunun ve kalbinin refiği olsun, dahası var mı
Hesapsızlık bühtandır, hevesler için saklınmak hicrandır,nefsini tanımamak ar mı
Ne kadar sual ederseni tahkik ederek bir kanaate erişirsen hazdır, felaktır yıkar mı


Hayatın atar damarları vardır
Ancak hilkati ve aidiyeti üzre yol alan canlar için ram olan farktır
Zira kainat niye yaratılmıştır, yoksa uyarıcı olan peygamberler boşuna mıdır
Kitab-ı celil neden bahseder,hangi süreler mazinden söz eder,ayetler birer nazardır


Ruhunu ve kalbini anlamadıkça
Yaratan Rabbin neler istediğine ve ne için nizam ettiğine vakıf olmadıkça
Aklın farkını, vicdanın iştiyakını, idrakinin sancısını, iradenin azmine kanmadıkça
Taatinden haz alamazsın,her ne kadar niyaz eylesende onu vecdiyle yaşayamazsın


Fidan susuz büyür mü bilsem
Ten libassız ne kaldedir edebin ilzamında nefesimi nasıl şahit eylesem
Tefekkür etmedikçe vakıf olmayacağıma kani gelsem, ilimsiz fikir olmaz desem
Hangi eşiğin kapısında turab olacağımı merak edip, aşkın firkatiyle hakta dirilsem


İnsan, kul olursa furkandır
Kulluk adına yaratılmışa kölelik yaparsa ne büyük bir bühtandır
Ruhunu esir eden nasıl bir muhataptır, nefsine ram eyleyen şedit bir canavardır
Kurtulmak adına kandırır,nefsinin esaretinde yol almayı marifet sanır ve aldanır


Aşk, hak ve hakikatın şiarıdır
Nefsinin kölesi olan bir nefesin halinde birmem ki nasıl anlaşılır
Zevk ve heyecan nasıl olurda aşk lisanıyla bir yol alır, kanan can elbette aldanır
Ruhsuz ve kalpsizlik ikliminde nefes ne kadar zorlanır, kurtulmak adına çokaranır


Güzelsin, bakir olan bir tensin
Nasibini zorlama, acabalar içinde bocalama, ruhunun halinden kaçınma erirsin
Sanra yalan ve yanlışlar içince can derdiyle uğraşma, haysiyet ardır, nardır derim
Suçladığın can, zaten bu mana üzre gezinen gamdı, anlamak ki muradın olmalıydıMustafa CİLASUN
 
Top