Hangi vakitler kalbim kapanır, beden dilim konuşur…

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye

Zahiren
İnsan görünümünde canlılarız
Kimi zaman muhatap alınırız
Ve sualler içinde yaşarız
Aklın ikmali olan bilgi ve görgüden
Ne hikmetse bizzat kaçınırız
Ruhen ve zihnen açlığımızı saklarız,
Yaşamak için yaşanmaya adanmış canlarızAvam olmak
Vasat bir durumda bulunmaktır
Farkındalık adına kıtlıktır,
Muhakeme için azınlıktır
Yemek, günü gün etmek, nefsi
Heva ve arzular için kilitlenmektir
Mefkûreden ve idealden uzak bir sahrada
Gamsız ve duyarsızlık içinde gitmektirBeşeri hal
Tekâmüle açık ve
Mahkûm zamandır
Akıl ve tefekkür muvacehesince
Bilgiye ulaşma lahzasıdır
Nefsi terbiye ve tezkiye etmek
Bakımından zaruret nisabından andır
Kalbinin farkında olan bir nefes için
Kul olmak istidadı pek mümkün olan aşktırBir insan için
Olmazsa olmazlarım vardır
Nezaket ve hassasiyet
Konusunda ki duyarlılıktır
Edep ve adap bakımından kuşanmışlıktır,
Akıl danelikten uzaklıktır
Lafazanlık ve pişkinlik bakımından hayâ
Ve iç selliği terk etmemiş mütehassıslıktırKabalık ve asabiyet
Cehalet içinde cüret göstermeye
Meyyal keyfiyet
Vasıf ve sıfatı hak etmediği halde,
Sanallık içinde sanatçılık taslayan kederler
Onca şiir ve nesir kitabı bastırdığı halde, hala
Edebi ve kalbi hassasiyeti bulunmayan edipler
Ruhumu daraltıyor,
Kalbim için ne kadar garip geliyor
Ve en büyük sanatkâr adeta öteleniyorMustafa CİLASUN
 
Top