Halkla İlişkilerin Öncüleri

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Halkla İlişkilerin Öncüleri

Ivy Ledbetter Lee

İlk halkla ilişkiler danışmanı, bir gazeteci olan Ivy Ledbetter Lee’dir ve halkla ilişkilerin babası olarak anılır. Günümüz uzmanlarının izledikleri birçok teknik ve prensibin gelişimine yardım etmiştir. Yaşadığı dönemde geçerli olan “kamuoyu küçümsenmeli ve kamuoyu lanetlenmeli” bakış açılarının aksine, Lee iş çevrelerin kabulü ve anlayışını kazanmanın yolunun kamuoyuna bilgi verilmesi olduğunu öne sürmüştür (Seitel, 2004). Şirketlerle ilgili basına herhangi bir bilgi vermeyen, kamuoyuna açıklamada bulunmayan gazetecilerin etkili olduğu dönemde, halkla ilişkilerin büyük kuruluşlar için sahip olabileceği faydaları görmüştür.

Yaşadığı dönem, halkla ilişkilerin değişiminin yaşandığı bir dönemdir. Lee, medya ile açık iletişime inanarak basına yönelik yaklaşımında dürüst ve samimi olmuştur. İyi bir kurumsal performansın iyi bir duyurum temeline dayandığını düşünmüştür. Lee, şirketlerin, kamuoyunun desteğini ve anlayışını kazanmak için, öykülerinin tümünü dürüstçe, açıkça ve doğrudan söylemeleri gerektiğine inanmıştır. İş hayatında kabul görme ve anlaşılmanın yolunun kamuoyunu bilgilendirmek olduğu fikrini savunmuştur.

Lee’nin politikası, kurumlar hakkında doğru bilgi sağlanmasına dayanır. Lee, ilkeler bildirgesini yayınlayarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi anlayışını başlatmıştır. Bu bildirgeye göre, Lee’nin halkla ilişkilere bakış açısı şöyle ifade edilmektedir.

. . . Burası, gizli bir basın bürosu değildir. Bütün işlerimiz açık olarak yapılır. Amacımız, haber sağlamaktır. Burası bir reklam ajansı değildir. Bizim işimiz gerçektir. Kısaca, planımız samimi olarak ve açıkça, kamu kuruluşları, ticari kuruluşlar yararına haber sağlamaktır. . . .

Lee’ye göre, halkla ilişkilerin öncelikli görevi, kamuyu hızlı, doğru ve tamamıyla bilgilendirmektir. Meslek inancı, kuruluşun bundan zarar ettiğinde bile, faaliyetleri hakkında doğru söylenmesi gerektiğidir.

Edward Bernays
Bernays, modern propagandanın öncüsü olarak anılır, kitle psikolojisi ve ikna yöntemlerini kurumlar ve siyasal organizasyonların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmıştır.. Mesleğin ilk kuramcısı olarak anılan ve Sigmund Freud’un yeğeni olan Bernays’ın birçok düşüncesi, insan davranışını şekillendiren irrasyonel ve bilinçsiz güdülerle ilgili kuramlardan ilham almıştır. Bernays, halkla ilişkileri uygulamalı bir sosyal bilim olarak görmüştür. Ona göre, halkla ilişkilerde, kamuoyunun davranışları ve düşüncelerini manipüle etmek ve bilimsel olarak yönetmek için, psikoloji, sosyoloji ve diğer disiplinlerden alınan içgörüler kullanılır. Bernays, yaptığı işi, tanıtma hizmetinin yönetimi olarak adlandırmıştır. Çünkü kamuoyunu aydınlatmak ve reklam yönetimi gibi isimler istenmeyen bir takım anlamlara yola açıyordu. Bir süre sonra halkla ilişkiler danışmanlığı sözünü benimsedi.

Bernays’ın deneyimlerine dayanan bir takım önemli halkla ilişkiler kuralları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Ertekin, 2000, s. 16).
 1. Halkı anlamak için kişisel ilişki ilk koşuldur. Masa başında oturmakla kamuyu veya ilgilendiğiniz kitleyi anlayamazsınız.
 2. Müşterilerin hiçbir mantığa dayanmayan kendini beğenmişlikleri olayların gidişini sık sık etkiler. Protokol ve müşterilerin istekleri konusunda uyanık olmak gerekir. Davranışlar ve biçimselliğe uyma, kişilerarası ilişkilerde önemli rol oynar.
 3. Hangi kitle ile uğraşacaksanız, onu iyice incelemeli ve anlamaya çalışmalısınız. Kendinizi onların yerine koymaya çaba harcamanız gereklidir.
 4. Hedef kitleyi iyice inceledikten sonra, onu daha ayrıntılı sonuçlarıyla birlikte düşünün.
 5. Müşterilerinizle ustaca bir ilişki kurun. Duyguların kararlarınızı etkilemesine izin vermeyin.
 6. Olanak olduğu sürece kişisel ziyaretleri, telefon konuşmalarına yeğ tutun.
 7. Halkla ilişkiler çabası, dolaysız olarak harekete geçirilmeden meydana gelmeli ve yaratılan etkiye göre değerlendirilmelidir.
 8. İnsanlar çok fazla şey bekledikleri zaman, gerçek karşısında daha çabuk hayal kırklığına uğrarlar. Bir başka deyimle, müşteriyle ilişkilerde ölçülü olmak gerekir.
 9. Sözcüklerin arkasındaki anlamları dikkatle düşünmek çok önemlidir.
 10. Önceden yazılı izin almaksızın, hiç kimsenin yazı ve sözlerinin kullanılmaması gereklidir.
 11. İyi niyet asla kendi başına bir amaç olarak düşünülmemelidir.
Edward L. Bernay 1923 yılında Kamuoyunun Kristalleşmesi adlı profesyonel anlamda ilk halkla ilişkiler kitabını yazmıştır (Bates, 2002).


Rex Harlow
Halkla ilişkiler araştırmalarının babası olarak bilinen Harlow, tam zamanlı ilk halkla ilişkiler eğitimcisidir. 1939 yılında düzenli olarak Stanford Üniversitesi’nde halkla ilişkiler dersleri vermeye başlayan Harlow, aynı yıl American Council on PR’ı kurmuştur. Harlow, halkla ilişkiler uygulayıcıları ve yöneticilerine, sosyal bilim araştırma bulgularından nasıl yararlanacaklarını göstermiştir (Otis, Aronoff ve Lattimore, 1997).
 
Top