Halkla İlişkiler ve Gazetecilik

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Halkla İlişkiler ve Gazetecilik

Halkla ilişkiler uzmanları ve gazeteciler yazdıkları bazı metinlerde benzer esaslar doğrultusunda hareket etmelerine rağmen halkla ilişkiler ile gazetecilik birbirinden farklıdır. Aslında halkla ilişkiler uzmanı da gazeteci de aynı yöntemleri kullanarak kitle iletişim araçlarında yayınlanmak üzere mesaj üretirler. Fakat her ikisinin de amaçları, hedef kitleleri ve iletişim kanalları birbirinden farklıdır.

Amaçlar: Bir gazetecinin amacı, hedef kitlesini olabildiğince objektif biçimde bilgilendirmektir. Halkla ilişkiler uzmanının yaptığı ise, çalıştığı kurumu savunmaktır. Şüphesiz halkla ilişkiler uzmanı hedef kitlesini hem bilgilendirmek hem de ikna ve motive etmek amacını taşır. Burada halkla ilişkiler uzmanı/yazarı, işe kendine şu soruyu sorarak başlamalıdır. “Yazacağım metin kurumun amaçlarını gerçekleştirmesinde nasıl yardımcı olacaktır?”

Hedef Kitleler: Gazeteciler görev yaptıkları medyanın hitap ettiği kitleye, yani tek bir hedef kitleye hitap ederler. Halkla ilişkiler uzmanları farklı farklı hedef kitlelere bazen aynı anda bazen de farklı zamanlarda hitap eder. Durum böyle olunca da hedef kitleyi çok iyi tanımalı, onların ihtiyaçlarını öğrenmeli ve onları en iyi nasıl etkileyebileceğini bilmelidir.

İletişim Araçları: Gazeteci hazırladığı haberi hedef kitle ile paylaşabilmek için sadece görev yaptığı kuruluşun olanağından faydalanabilir. Halbuki iyi bir halkla ilişkiler uzmanı yaptığı işe uygun olarak o an hitap edeceği hedef kitlenin özelliğine göre farklı farklı araçları kullanarak mesajlarını iletir. Medya gündemi belirleme gibi bir özelliğine sahip. Onun için yeni bir konuya kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmakta yarar var. Bu yüzden haber değeri taşıyacak konuları ortaya çıkarmak gerekli (Wilcox ve Nolte, 1990. s. 2-3).

Yukarıda anlatıldığı gibi halkla ilişkiler ile gazetecilik arasında bazı farklardan söz etmek mümkündür. Bu farkların yanı sıra bazı meslekler arasında devamlılıktan da söz edilebilir. Halkla ilişkiler uzmanı Bilgin Peremeci’nin de ifade ettiği gibi “halkla ilişkiler mesleği yeni bir soluk almak isteyen gazetecilerin ikinci adresidir.” Öte yandan, halkla ilişkiler uzmanları gazetecilerin ve gazetelerin desteği olmaksızın duyurum yapamazlar. Gazeteciler de halkla ilişkiler uzmanlarının gönderdiği basın bültenleri ile ofislerinden habere ulaşma olanağı bulmaktadırlar.
 
Top