• Merhaba Ziyaretçi.
    "Serbest Çekim" konulu fotoğraf yarışması başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek istiyoruz...

Haksız Bulunan TDK, Kadınları İstismar Eden ‘Oynak, Taze, Yollu’ Gibi Kelimelerin Anlamını Değiştir

Enda

Neylersin!!!
V.I.P
TDK, Dilşat Aktaş ile giriştiği hukuki savaşı kaybetti. Sözlüklerdeki kadını istismar edici argo kelimelerin anlamları değiştiriliyor.

Bazı kelimelerin TDK anlamlarını görünce gerçekten şaşırabiliyoruz. Son derece garip kelime ve anlamlarının olduğu TDK, Halkevleri Eşbaşkanı Dilşat Aktaş ile giriştiği mücadeleyi kaybetti. 2015’te TDK’nin yayınladığı Türkçe sözlüklerde ve internet sayfasında bulunan “boyalı”, “yollu”, “taze”, “oynak”, “serbest” gibi kelimelerin argo anlamlar taşıdığı ve cinsiyet ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle TDK’ye dava açan Aktaş, haklı bulundu. Bu sayede, TDK’de yer alan pek çok kelimenin anlamındaki argo ifadeler çıkartılacak.


TDK Başvuruyu Reddetmişti
Aktaş, ilk olarak mahkemeye gitmek yerine TDK’ye başvurarak, yukarıdaki gibi pek çok kelimenin argo anlamlarının kaldırılmasını talep etti. Bu olayın ardından TDK’den ret cevabı alan Aktaş, avukatı Sevin Hocaoğlu aracılığıyla TDK’nin verdiği kararın iptali için Ankara 6. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.
d8d98e119f17a57ec14406fce5b31cb6395a5b63.jpg


Aktaş, kelimelerden ziyade, kelimelerde yer alan sözlük anlamlarına tepki gösterdi. Örneğin “Oynak” kelimesi, TDK’de “Davranışları ağırbaşlı olmayan (kadın ve kız)” şeklinde yorumlanıyor. Ya da “yollu” kelimesi “kolayca elde edilen kadın” olarak yorumlanınca, Aktaş, TDK’ye karşı bu konuda dava açma gereği duydu.

a7aed60ba7e42b671eedff230e81fca11f3c33d8.jpg


Mahkeme kararında, “Toplumsal cinsiyetçilik içeren kelime yapılarına çalışmalarında yer vermemesi, davalı idarenin uluslararası ve ulusal normlardan kaynaklanan görevidir.

Dava konusu kelimelerin argo anlamlarının, Türkçe’nin ticari hayatta, kitle iletişim araçlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında ve sosyal hayatın diğer alanlarında doğru ve güzel kullanılması hususunda öncü görevi üstlenen Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde ve internet sayfasında yer almasının hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.


Kadın Üye İtiraz Etti
Mahkemede oy kullanan üç üyeden erkek olan ikisi argo anlamların kaldırılması gerektiği yönünde oy kullanırken, kadın üye, “Bu ifadelerin kadınlara ayrımcılık yapmak gibi veya söz konusu ifadeler ile kadına şiddet uygulanmasına zemin hazırlanması gibi bir amaç güdülmediğinden tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı görüşü ile aksi yönde oluşan çoğunluk kararına katılmıyorum” şeklinde yorum yaparak kaldırılmaması yönünde oy kullandı.

ffa6b255cfb901a57bff112a0d4a2eb01d470c5e.jpg
 
Top