Hak Rızasıdır Dileğimiz

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Yar…
Biz garip garip severiz
Saf ve masum olan emanetleriz
Varlık ve kudret sahibini bilir hamt ederiz
Asabiyet ve hırsı, tamahkârlık ve hıncı sevmeyiz
Edep ehlini görünce, ihlâs sahibini dinleyince geçeriz
Vecdin ve ihsanın, ümit içindeki inşirahın haşyetini dileriz
Mavera tefekkür ve tahayyülünü hayatın içinden terennüm ederiz
Ne yokluğa üzülür ve ne de varlığı sahipleniriz, hak rızasıdır dileğimiz
Nefs adına her ne varsa taliplilerinin olsun, sevgi ve muhabbet bizimle kalsın

Mustafa Cilasun
 
Top