Güzellik mi kalacak, aşk nasıl anlaşılacak!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Birgün kalbine hicran dolacak
Ruhun bizar kalacak, dilin lal olacak, gözlerinde kararacak
An haline bakacak, aklın şaşkınlık içinde sukuta kanacak, idrakin boşalacak
İraden artık tınmaz bir halde vaktini umut içinde kuşanacak ve figanın ağlatacak


Ruhuna sesleneni duymadın
Aşikar olan ayetleri hiç ibretle okumadın, hatta uzaklaştın
Şahit olmadığın ne varsa inandın,ne derlerin derinliğine abandın kaldın
Niçin yaşadığını hiç sorgulamadın,el gün misali olsun dedin ve nefsine dadandın


Furkan olan kitap yasandır
Senin evvelinden bahseden irfandır, ahirin için kutsalındır
İçinde neler anlatılır, neden sana tevdi elilen bir kitaptır, muhakemen var mıdır
Niçin mukallit olmakta kararlısın, salacada bekleyen o naşın akıbetini sormazsın


Edepsiz salınan eda ar mıdır
İnsan hesapsız olmayan bir candır,aile nizamı adaptır
Yalanla yol alan, avuntyular için fırsat kollayan söyle nasıl bir nazardır
Kimlerin yanında bir itibarı vardır, nefsini palazlamak için boğulan bezirgandır


Varlığın sahibi aşikardır
Her canı ve varlığı yaratmış olan sultan ve bir aşktır
Sevda onun yolunda vuslattır,nardan arileştiren fırsattır,kadr-i mutlaktır
Nasıl hevesin ve keyfin için varsan ve hala yaşıyorsan,akiden içinde yol almalısın


İnanmak samimiyettir
Ruhun ve kalbin dirliğinde teslim olmak demektir
Akıl ve merak tefrik eden fırsattır, idrak irfansız yoğrulmayan didarındır
Ne kadar ilmin var ise bu nispette tedbirin icbar edilen sebatın deliliyse bahtındır
Her anın hesabidir,şahitsiz bir kabahat kimin hükmünü beklemektedir o sıratındırMustafa CİLASUN
 
Top