Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Kuruluş
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz, 10 Haziran 1935 tarih ve 2773 sayılı kanunun 1.maddesine göre kurulmuştur. Genel Müdürlüğümüz, klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip etmek, sanat faaliyetlerinin milli kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesini ve yayılmasını sağlamak, bu amaçla güzel sanatlar galerileri ile orkestralar, korolar, çalgı, ses ve halk oyunları toplulukları, resim ve heykel müzeleri gibi sanat kurumları kurmak, bunlarla ilgili faaliyet ve hizmetleri yürütmek, ulusal resim ve heykel sanatı ile geleneksel Türk süsleme ve el sanatları koleksiyonlarını geliştirmek, sanatsal değerlerimizi tanıtmak üzere faaliyetlerini yürüten bir kuruluştur.
Daha önceleri Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesi içerisinde yer alan; Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi, ayrı birer Genel Müdürlüğe; Sinema Dairesi, Sinema Genel Müdürlüğüne; Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Mimar Sinan Üniversitesine dönüştürülmüş, Genel Müdürlüğümüzce kurulup geliştirilen dört Devlet Konservatuarı da dört ayrı üniversiteye bağlanarak bünyemizden ayrılmışlardır.

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Görevleri
» Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek, yurt içindeki sanat faaliyetlerinin millî kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasını, milletin bu yönden bilgi sahibi olmasını sağlamak,

» Ulusal resim ve heykel sanatları ile geleneksel Türk süsleme ve el sanatları koleksiyonlarını geliştirmek,

» Güzel sanatlara ilişkin çalışmaların sosyal ve kültürel gelişme bakımından verimli olması için tedbirler almak,

» Güzel sanatlar galerileri ile orkestralar, korolar, çalgı, ses ve halk oyunları toplulukları, resim ve heykel müzeleri kurulmasını teklif etmek ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek,

» Diğer ülke sanatlarının yurt içinde tanıtılması amacıyla tedbirler almak,

» Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Misyon ve Vizyon
Misyon

Güzel Sanatlar alanında, ülkemiz sanatçılarının tüm dünyada etkinlik yapabilmelerine ve tanınmalarına yardımcı olmak; sanatsal yaratıcılığı desteklemek; dünyadaki sanatsal gelişmeleri yakından takip etmek ve çeşitli etkinliklerle ülkemizin önemli bir sanat merkezi haline dönüşmesi için çalışmak; sanatsal ve kültürel etkinlikleri yaygınlaştırmak ve eğitim faaliyetleri yoluyla toplumda ilgilileri, bilinci ve duyarlılığı artırmak.


Vizyon

Güzel Sanatlar alanında; etkin bir konuma sahip, toplumun ilgili tüm kesimleri tarafından ulaşılabilen ve ihtiyaçları karşılayabilen, özel sektör ve gönüllü kuruluşları yönlendirebilecek öncü bir kurum olmak.
 
Top