Günün Ayeti- Kerimesi

Gül 34

Usta
111220191036549238979.jpg

Günün Ayeti- Kerimesi

Âyetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya; işte onlar için elem dolu, çok kötü bir azap vardır.

(Seb'e, 34/5)

Günün Hadis-i Şerifi


Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yanyanayız buyurmuştur.
(Al-Bukhari, "Talâk", 25, "Edeb", 24; Muslim, "Zühd", 42)

Günün Duası


İlahî, İnayetine sığındım,kapına geldim,kulluk edmedim affına geldim. Şaşırtma beni doğruyu söylet,neş'eni duyur hakikati öğret.

(Elmalılı Hamdi Yazır
 

yesim434

Hırçın Karadeniz Kızı Biricik Yeşim
V.I.P
Bu Ayın Lideri

Cumartesi Günü Duası

Rahmân ve Rahîm Olan Allah’ın Adıyla
Allah’ın adıyla başlıyorum, ki bu, Allah’a sımsıkı sarılanların cümlesidir ve Allah’a sığınanların sözüdür. Haksızların haksızlığından, hasetçilerin tuzağından, zalimlerin tecâvüzkârlığından Yüce Allah’a sığınıyorum. Tüm hamdedenlerinkinden daha çok O’na hamdediyorum.
Allahım, Sen ortağı olmayan birsin, hükmünü başkasından almayan hükümdarsın. Hükmünde Seninle ters düşülmez, mülkünde Seninle çekişilmez.
Kulun ve Resûlün olan Hazreti Muhammed ve onun Ehli Beytine rahmet etmeni diliyorum. Hoşnutluğunun zirvesine beni ulaştıracak nimetinin şükrünü bana nasip etmeni; taatinde bulunmak, kulluğuna sarılmak ve inâyetinin lütfuyla mükâfatını kazanmak konusunda bana yardım etmeni niyaz ediyorum.
Bana merhamet etmeni, hayatta bıraktığın sürece Sana karşı gelmekten beni muhafaza etmeni, yaşattığın sürece bana faydalı olacak her şeye beni muvaffak etmeni, Yüce Kitabınla kalbimi ferahlatmanı, onu okumakla günahlarımı düşürmeni, dinim ve bedenim konusunda bana selamet lütfetmeni, bana dostluk ve ünsiyet edenleri benden ürkütmemeni, geçen ömrümde ihsanda bulunduğun gibi kalan ömrümde de üzerimdeki ihsanını tamamlamanı diliyorum, ey merhamet edenlerin en merhametlisi
 

yesim434

Hırçın Karadeniz Kızı Biricik Yeşim
V.I.P
Bu Ayın Lideri
Günü Duası
Rahmân ve Rahîm Olan Allah’ın Adıyla,
O Allah’a hamdolsun ki, gökleri ve yeri yaratırken hiç kimseyi şahit bulundurmadı, mahlûkatı var ederken hiçbir yardımcı edinmedi.
Uluhiyette ortağı bulunmadığı gibi vahdâniyette de yardımcısı yoktur.
O’nun vasıflarının sonunu getirmekten diller tutulur, O’nu gereği gibi tanımaktan akıllar aciz kalır, O’nun heybeti karşısında zorba zalimler zillete bürünür, O’nun büyüklüğü karşısında tüm büyükler boyun eğer.
Allahım, Sana sürekli ve düzenli, peş peşe ve kesintisiz olarak hamdolsun
Resûlüne de ebeden salât, dâimen ve sonsuza dek selâm olsun.
Allahım, bu günümün başlangıcını fayda, ortasını başarı, sonunu da kurtuluş vesilesi eyle! Başlangıcı korku, ortası sızlanış, sonu acı olan bir gün olmasından ise Sana sığınırım.
Allahım, Senin için adayıp da gereği gibi yerine getirmediğim her adağım, verip de tutamadığım her sözüm, ahdedip de uyamadığım her va’dimden dolayı Sen’den bağışlanma diliyorum.
Kullarının bendeki hakları için de Sana yalvarıyorum ki, kullarından erkek olsun kadın olsun, hazır olsun gaip olsun, hayatta olsun ölmüş olsun her hangi birine, kendisi, şerefi, malı, ailesi ve çocuğu konusunda ettiğim bir haksızlıktan, ya da yaptığım bir gıybetten veya nefsimin heva ve hevesine uyarak, kabalık, tarafgirlik, riya veya grupçuluk sevkiyle herhangi bir saldırıda bulunup da hakkını iade etmekten aciz kalmış veya helalliğini almağa imkân bulamamışsam…
Evet, ey tüm ihtiyaçları elinde bulunduran, her ihtiyacın meşietine boyun eğip iradesine süratle icabet ettiği Allahım, Hazreti Muhammed ve O’nun ehli beytine salât eyle! Haksızlık ettiğim o kulunu dilediğin bir yolla benden razı et, Kendi katından bana bir rahmet lütfet. Hiç şüphesiz bağışlamak Senden bir şey eksiltmez ve ihsan etmek Sende bir zarar meydana getirmez, ey merhamet edenlerin en merhametlisi!
Allahım, her pazartesi kendi katından bana iki nimet lütfet: Evvelinde taatinle saadet, sonunda da mağfiretinle nimet ihsan eyle, ey biricik ilâh olan ve ey Kendisinden başkası günahları bağışlayamayan!
 
Top