Görsel (Mekansal) Zeka Nedir?

Çağlayağmur

👪
Süper ModeratörGörsel–Mekansal Zeka, resimlerle, şekillerle düşünebilme, görsel dünyayı algılayabilme, şekil, renk ve dokuları zihnin gözleriyle görebilme ve bunları sanatsal formlara dönüştürebilme yeteneğidir. Psiko-motor becerilerin gelişmesiyle başlar, el-vücut-beyin koordinasyonunun gelişimi küçük kas gelişiminin mükemmel çalışmalarıyla geliştirilebilir.

Görsel ve Mekansal Zekaya Sahip İnsanların Özellikleri :
  • Görerek ve gözleyerek öğrenir.
  • Kolaylıkla yön bulma becerisine sahiptir.
  • Grafik, diyagram, harita, şekil ve modelleri yorumlayabilir.
  • Dinlediklerinden zihinsel objeler hayaller, resimler üretir. Öğrendiği bilgileri hatırlamada bu zihinsel resimleri kullanır.
  • Çizmek, resim yapmak, boyamak ve modeller oluşturmaktan zevk alır.
  • Üç boyutlu ürünler hazırlamaktan hoşlanır.
  • Origami ve maketler hazırlar. Bir objenin farklı açılardan perspektifini anlayabilir, onu zihninde canlandırabilir.
  • Öğrendiği bilgileri somut ve görsel sunuşlara dönüştürür.
 
Top