Görmeye erişsem, kalbimi hasretsem!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Lisan-ı halimin acizliğinde
Her nefesin serdettiği hüznün lal olmuş melalinde
Hasretin hicranı davet ettiği meşkuk vakitlerde, akidem hangi demde
İradem zafiyet içinde, aklım söyle neyin peşinde,muvazenem sefilseşiyor yine


Neden tevhide yabancıyım
Taklidin her şadında dinmiyor feryadım ve ahım
Bilmem ki nedir günahım,itminan olmuş bir kalbe ne kadar muhtacım
Kifayet etmiyor her nasılda izan ve aklım, idrakin inşirahına şimdi sevdalıyım


İman etmek kalbin şiarıdır
Ruhun zaten hülalasında bulunan konumdur, nurdur
Aklı ve izan bunu için bahşedilen sonuçtur, yoksa nefis adına buhrandır
İraden en makbul olan manadır, azmin ve tercihlerin adına farktır, ya da ziyandır


Hiç anlamadan inanılır mı
Yakın olmaktan kaçınılır mı, bilmek için sakınılır mı
Ruhun ve kalbin didarında avuntu bulunur mu, nefsi teraniler nefsi kurtarır mı
İnsan kul olmalı, yaratanı için feda olmaktan kaçınmamalı, aşk sadrında çoşmalı


Neden korkular geçiçidir
Aynel yakınlık içinde bir hiçtir, idrakinle ilintilidir
Aklın ve iradenin tedbiriyle bizzat lehine südur edecek en latif bir payedir
Haline müdrik olmak için azim gereklidir, ham sofuluk ki sadece şekliyet ,içindir


Şayet nar ruhuna yabancıysa
Kalbin nazargah olarak hala sahibnden çok uzaksa
Nefsin ömür yumağını derleyen bahanelerin için iradene sadık sanıksa
Durma ağla, ah u zarı hangi maksat içindir, vicdanın feryadını korkmadan sakla


Musalla taşına bir nazar et
Bazen çok suskundur samimi niyetinle korkma tefekkür et
Bir aracın terkinde gelen naşa şöyle bir dikkat et, duyulmayan figanını yadet
Neden anlatmaz bu ibret manzumesi hiçbirşey, kafanı duvara vur o haline kahret


Her mevtaya sala verilmez
Suskun cenazesi için ahalinin davet edilmesine hükmedilnez
Topluma mal olmadıkça esamesi hesap edilmez, kalbinde ki ihlasın aşkı bilinmez
Ağlayanların melali ne içindir şehredilmesi için vakit hasredilmez, gariplik bitmez
Mustafa CİLASUN
 
Top