Gönüllü köle olacaksam, aklı neyleyim!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Sinsidir tüm şer düzenler
İnsanı kalbinden eden, ruhundan vazgeçiren bedbinlikler
Umutsuz koyan, acziyete salan, takkikten uzaklaştıran ve yıldıran nefisler
İradem için zafiyet zerkeden, imanıma göz diken, mukaddasıma saldıran nefesler


İnsan ac, susuz yaşamaz
Yaşasa bile umut adına kalbinde şevk bulamaz, ağlamaz
Ne kadar zincire vurulmuşsa farkına varıp, aşkın sadrıyla kurtulamaz
İdrakinde yaşamadıkça, imanın tadına varamaz, ruh ve kalbin halinden anlamaz


Konuşmak için konuşanlar
Bir hesabın laszasında ki tahkiki hiçe sayanlar, yanmaz
Her cefayı dert sanır, tekebbür etmeyi marifet diye tanır, aklı ve izanı anlamaz
Varlık adına neye sahipse,hesapsızlık içinde boğulan habersiz sanıksa, aklanamaz


Nefsin tadmini bitmez
Kalbin ve ruhun takat getiremez, ömrün kifayet etmez
Dizlerin tutmasa, gözlerin kararsa, aklın almasada harap etmekten vazgeçmez
Aşk iman için furkandır,tensellik adına hicrandır, akıl niye vardır, hakikatın aşktır


Hiç bilmeden yaşanmaz
Talim edilmeyen bir ilim idrakin için gerekçe olamaz
Ruhunun ve kalbinin suskun hali, izanın için niye anlaşılmaz, farkı anlaşılmaz
Ruhundan ve kalbinden vazgeçen canın, hak rızası için nur olanı, nar niye yakmaz


Zikretmek kalbin şiarıdır
Fikretmek için azim ve merak ilmin tahsili için şarttır
Nitelik neden aranandır, vasıfsızlık ne müthiç hicrandır, düşünmek sanadır
Aç iken nasıl yiyorsan, susuzken, suya kanıyorsan, kalbin, ruhun iman adına ardır


Nefsini hakir görmeden
Her insanın zafiyeti olabileceğini akledip düşenmeden
İnsanlarla münasebetini emr-i bil mağruf, nehy-i anıl münker adına hasretmezsen
Ne kadar tefekkür etsen, tesbihatını çekip zikretsen ve uzlete çekilmeyi huşu bilsen


Gönül kapın kapalıdır
Kurak bir sahradır o kalbin, umutların riya için zandır
Takiyen için tuzağındır, varlığın adına kurnazlığındır, şeytan adına bir kazançtır
Mümin ki ferasetiyle ardır,vicdanıyla farktır, aşkıyla cehdi için vazgeçen furkandırMustafa CİLASUN
 
Sinsidir tüm şer düzenler
İnsanı kalbinden eden, ruhundan vazgeçiren bedbinlikler
Umutsuz koyan, acziyete salan, takkikten uzaklaştıran ve yıldıran nefisler
İradem için zafiyet zerkeden, imanıma göz diken, mukaddasıma saldıran nefesler

bu kısmını çok beğendim
 
Top