Göç Efsanesi

r0se

Forum Onuru
Özel üye
21MLqO.jpg


Bizim köy, dedelerimizden, babalarımızdan işittiğimize göre çok eskilerden kalma. Hatta işte cami beşyüz, beşyüz elli senelik cami. Kitabesinde sekizyüz altmışüçte yapılmış diye yazıyor.

Cami yapılmazdan önce buraya iki kişi gelmiş. Ama nereden gelmişler, Anadoludan mı gelmişler, yabancı iki tane insan gelmiş. Birisinin ismi Yunukoğluymuş, diğerinin ismi de Ummanoğluymuş.
Bu Umman’la Yunuk bu köye birer kulübe yapmışlar. Başlamışlar burada düzce yerleri kazmağa, ekmeğe. Birkaç koyun, keçi edinmişler, sığır edinmişler. Epey sene tabi geçmiş, iki koyun derken üç olmuşlar, dört olmuşlar…

Hayvanlar çoğalırken, insanlar da çoğalmış… On hane olmuşlar. O zaman bu cami yokmuş… Cami olmazdan önce bütün insanlar, buralarda yaşayan bütün insanlar giderlermiş Sanyere. Sarıyer Camisine. Cuma namazına.
Ama Sarıyer Soğucaktan aşağı yukarı ayakta tabi, veyahut katırla, balkan yolu, en azından beş altı saat uzaklığında. Neyse köy çoğalınca, demişler. “Buraya bir cami yapalım. Cami yapmışlar ve bugün de cami halen çok güzel, büyük bir cami. İkiyüz üçyüz kişiyi alabilir içine rahatlıkla. Gördün. Velhasıl bizim köy büyümüş. Buraları banndıramaz olmuş insanları. Kaçmışlar burdan üç beş hane yukarı bir düzlüğe gitmişler. Orda bir köy kurmuşlar. Sonra yavaş yavaş elli hane olmuş onlar da…

Tekrar bizim köy çoğalmış…
Çoğalınca Yukarı Soğucağı kurmuşlar…

Orası da 40 hane olmuş. Orası da barındıramamış. Tekrar birkaç hane kalkmış gitmiş Karaoğlana. Karacalara…
Karaoğlan, Karacalar köyünü kurmuşlar…
Gene olmamış… Soğucak büyümüş…
Kalkmışlar ordan, gitmişler Sinikovayı kurmuşlar. Sinikova bugün dörtyüz hanelik köy… İşte böyle bütün balkan köyleri hep buradan gitme, bizim köyden…

Seneler geçmiş biz de bütün balkanları böylece kaplamışız…
Derleme yeri: Soğucakköyü-Gümülcine
Anlatan: Mümin AHosman Yaşı: 81
Kaynak:
(Abdürrahim Dede, Ban Trakya Türk Folkloru 1978).
 
Top