Gelmiyor bir haber, hasret kalbimi lal eyler!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Ey ruhunu şehreden
Kalbini inşiraha vakfederek, sessizliğine çekilen
Edebin halinde nefeslenen, kalemin dilinden kal eylemeyen
Nefesin irşadına gönül veren, nasibin ilgasına bel bağlayıp sabırla eğleşen
Duymayacak mısın ahımı, yüreği dağlayan figanımı,hevesleri buğulayan vicdanı


Aşk, hakkın zuhuratıdır
Ruhun hilkatinde var olan iştiyaktır, hakikatin ilacıdır
Azmin futuhatı, idrakin ihlas sancağı, iradenin vazgeçilmez şecaatıdır
Nar ı kar eyleyen, aklı inşiraha sevk eden, gönlü ecir sulukuna vakfeden tactır
Nefis dilegelir, talim için en makbul bir telebe misali onun emrindedir,niye farktır


Derya içinde var olmalı
Onsekizbinalemin hali idrakinde yakinen anlaşılmalı
Kıtab-ı celil sırat-ı müstakimine kefil olmalı, solmaya yüz tutan gül koklanmalı
Umut bir gönülde solarsa,iman için nasıl bir bahane bulunmalı,takiye unutulamalı
Kul, ruhunun ve kalbinin aşk-ı lisanı olmalı ve ihlas ve ecirle var olmaya adanmalı


Evvel emirde insan birdi
Hayıflanan kul olunca, dileği kabul edilen ahse-i takvimdi
Tenbih ve öğütler bir vakitten sonra ihmal edildi, ettiren saik zaten belliydi
Ziyana uğrayanlar kimdi, uryan birşekilde azarlanan biçarelerdi,irade sahibiydi
Akıl ve ehliyet sahibi bulunmanın mesuliyetiydi, zaaflar her vakit kaybettirenlerdi


Hor ve hakir gören nefisti
İnsanın katlini emreden ne esrarlı bir saikti, asdabiyet ne içindi
Hükümran olmak yaratılmış için ne kadar mümkündü, adaletin tesisi eza ile zuldü
Güneş hiç pes etmedi, mah her vakit nazar etti, akıl sahibi olanlar neden ziyan etti
Ruhundan ve kalbinden uzaklaşanlar,nefsinin emrinde ne kadar sefil hal içindeydi


Rahmet ve mağfiret
Nefesin sahibi olan ve aşikar bulunan Rabbimin tasarrufudur
Nefes müddelidir, teslim olduğun ve vecdin için sana dönecek olan kefaletindir
Ne kadar fefasız ve nankörsen, akılsız ve betbah olan bir nefessen ahir derdinmidir
Hesap her halin ve mevcudatın ibra edilmesi için fırsat verilen imtihan-ı asliyendir


Her iklim halinde yaşanmalı
Sevinç ve keder asla manasız kalmamalı, gerekçeleriyle yudumlanmalı
Kimi hakir görürsen, kendi nefsinden ziyade olmamalı, şek ve zan seni avutmamalı
Nefsi olan her hal, idrak ve irfanın sadrında dem bulmalı, aşk ruhunda yaşanmalı
Kalbin nazargah olduğu asla unutulmamalı, sahibinden başkasına mal olmamalıMustafa CİLASUN
 
Top