Gelip Geçme

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Söyleme...
İçinde sır olarak kalsın
Vakti gelmedikçe serdetme
Endişe ederek halini tüketme
Vehmin zihnini kuşatmasına izin verme
Sabır aczi yetin değil, tedbirin gereğidir üzülme
Çile ve cefada fevrilik ederek asla nisyanla nefeslenme
O zarif kalbin nazar gâh tır unutma, dimağ bilincindir viran eğleme
Ruhun ve aklın, iraden ve vicdanın her kararında varlık sebebindir gelip geçme

Mustafa Cilasun
 
Top