GELİN HEPİMİZ EL ELE VERELİM

ÖZEL EĞİTİM NEDİR? Ortalama öğrenci özelliklerinden önemli ölçüde farklılaşan öğrencilere sağlanan, bireysel olarak planlanmış ve bireyin bağımsız yaşama olasılığını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen eğitim hizmetlerinin bütünüdür.


ÖZÜR? Özür: Bedenin belli bir bölümünün yada organının işlevlerini yeterince yerine getirememesi durumudur. Örneğin kişi göremeyebilir yada duyamayabilir. Bu durum bireyin sınırlılığıdır.


ENGEL? Engel: Özürlü bireyin toplumsal yaşamın gereklerini yerine getirmede karşılaştığı sınırlılıklardır. Özürlü birey eğer eğitim ortamında, günlük yaşamda, iş yaşamında herhangi bir sınırlamayla karşıya değilse bu birey engelli değildir.


TEMEL AMAÇ ÖZÜRÜ ENGELE DÖNÜŞTÜRMEMEK. .


TEMEL İKİ NOKTA. . . Özel eğitim aracılığıyla özel gereksinimli bireylere bilgi ve beceri kazandırmak. Özel eğitimin amacı bireyin yaşam içinde bağımsız işlevde bulunma düzeyini arttırmaktır. • Yaşadığımız çevreyi özel gereksinimli bireylerin kullanabilecekleri hale getirmek.


ÖZEL EĞİTİMİN TEMEL DAYANAKLARI NELERDİR?
Normal Çocuk Gelişimi: Normal çocuk gelişimini bilmek özel gereksinimli bireyle çalışırken hedefleri belirlemek ve ulaşılan hedefleri değerlendirmek için gereklidir


DAYANAKLAR •
Çocuklarda görülen olumlu-olumsuz davranışlar anlam kazanır. • Olumsuz davranışlar bazen çocuğun özrüne atfedilir.


DAYANAKLA
R Özel gereksinimli bireyler de normal gelişim aşamalarını takip ederler. Her dönemin gelişim ve psikolojik problemlerini de yaşarlar. • Okul öncesi dönem • Okul çağı • Meslek eğitimi dönemi


NORMAL ÇOCUK GELİŞİMİ Hareket Gelişimi: 3. ayın sonunda tutma hareketi 6. ayın sonunda iki eliyle nesne tutma 12. ayın sonunda nesne bırakma 15. ayda iki kule ile nesne yapma 2. yaşta 6 küple kule yapma, nesne atma* 3. yaşta bocukları tele dizme 4. yaşta kalemle +, V çizer, insan resmi çizer, makas kullanır.


Bilişsel Gelişim
3. ayda bir nesneyi sağdan-sola , soldan sağa takip eder. 6. ayda bakışlarının bir nesneden diğerini yöneltir. 12. ayda saklanmış bir oyuncağı bulur. 2 yaşta eşleme yapar 3 yaşta karışık yap bozları yapar. 4. yaşta renkleri bilir. 5. yaşta insan vücuda çizer


Dil gelişimi
3. ayda ağlama dışında ses çıkarır 6. ayda ünlü ve ünsüzleri bir araya getirir. Ba, da. 9. ayda iki heceden oluşan sesler üretir. 12. ayda yüz hareketlerini taklit eder. 15. ayda sözcükleri taklit eder. 18. 4 -6 sözcüğü iyi kullanır 2 yaşında 25 sözcük söyler 3 yaşında dilbilgisi kurallarını öğrenmeye başlar. ( Çoğullar, takılar v. b. ) 4 yaşında soru sorar, altı sözcüklü bir cümleyi tekrarlar.


Sosyal Gelişim
6. ayda kapatıldığında güler. başı bir örtüyle 9. ayda yabancılara tepki gösterir 12. ayda karşıdakine top atar 2. yaşta yaşıtlarıyla etkileşimde bulunur. 3. yaşta grup içinde 10 dk. ile dikkatini yöneltir. oynar 4. yaşta başka çocuklarla sıra alarak


Öz Bakım Gelişimi
9. ayda yardımla bardaktan su içer 15. ayda çorap ve şapkasını çıkarır 2 yaşında dökmeden kaşıkla yemek yer 3 yaşında çatal kullanarak yemek yer, fermuar açar 4 yaşında bardağına su doldurur, tuvaletini yapar, dişlerini fırçalar.


İŞLEVSELLİK
Öğretilecek bilgi ve becerilerin günlük yaşamda, evde, toplumda ve çevrede kullanılabilir ve işe yarar olmasıdır. İşlevsel becerilerin genellenmesi daha kolay olacaktır. BİREYE BAĞIMSIZ YAŞAM BECERİLERİNİ KAZANDIRMAK Hem genel eğitimin hem de özel eğitimin amacı bireyi bağımsız kılabilmektir.


Özel Eğitim Nerede Uygulanır?
-Eğitim Ortamları • Gelişmiş ülkelerde özel gereksinimli çocukların büyük bir kısmı okullarda akranlarıyla birlikte en az kısıtlayıcı kaynaştırma ortamlarında öğretim görmektedir. • Ülkemizde ise ağırlıklı olarak sadece hafif düzeyde yetersizliği olan çocuklar akranları ile birlikte eğitim görmektedir.


Normal Sınıf • Öğrenciler eğitimlerinin çoğunu normal sınıflarda alırlar. • Ancak zamanlarının % 21’ini destek özel hizmeti alarak geçirirler.


Ayrı Sınıf
• Öğrenciler okuldaki zamanlarının %60’ından fazlasını kendileri için düzenlenmiş sınıflarda geçirirler. • Öğrenciler boş zamanlarda normal sınıflarda ki arkadaşları ile kaynaşırlar.


Ayrı Okul
• Öğrenciler okuldaki zamanlarının tamamını özel gereksinimli çocuklarla birlikte geçirirler. • Özel eğitim ve destek hizmet alırlar. • Akranları ile ancak okul dışında birlikte olabilirler.


Yatılı Okul
• Öğrenciler tüm zamanlarının tamamını özel gereksinimli çocuklarla birlikte, yatılı olarak geçirirler. Ev/Hastane • Öğrenciler evlerde veya hastanelerde eğitim görürler.


Özel Eğitim Kimlere Verilir? • Zeka Geriliği Olan Çocuklar • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar • Ortopedik ve Hareket Bozukluğu Olanlar • Görme Engelliler • İşitme Engelliler • Konuşma Bozukluğu Olanlar • Üstün Zekalı/Yeteneği Olan Çocuklar • Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar • Duygusal ve Davranış Bozukluğu Olan Çocuklar • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklar


KAYNAŞTIRMANIN YARARLARIÖzel eğitim ihtiyacı olan çocuklar açısından • Kendine güvenir, • Cesareti artar, • Sorumluluk alma bilinci değişir, • Sosyal uyum ve akademik başarısı artar, • Topluma kabulü artar, • Etkin sosyal iletişim, etkin katılım, işbirliği ve toplumsal yaşam ve uyum becerileri kazanırlar, • Ortak yaşam alanlarında birlikte yaşamayı öğrenirler.


Normal gelişim gösteren akranlar açasından Özel eğitim ihtiyacı olan akranlarına karşı, • Önyargıları azalır, • Hoşgörü gösterirler, • Ortak yaşam alanlarında birlikte yaşamayı öğrenirler, • Farklı özellikleri olan bireyleri tanıma olanakları artar, • Koşulsuz kabule uygun davranış gösterirler.

-ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER VE ÖZEL EĞİTİM

GELİN HEPİMİZ EL ELE VERELİMAlinti
 
Top