Geçmişten Günümüze Dünya Nüfusu

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Araştırmacılar milattan önce 8000 yılında, yani günümüzden 10 bin yıl önce, dünyada 5 ila 10 milyon insan yaşadığını tahmin ediyorlar.

Sümerlerin yazıyı bulduğu yaklaşık 5500 yıl öncesinde toplam insan nüfusunun 25 milyonu aştığı düşünülüyor. 2000 yıl önce, İsa’nın doğduğu günlerde yani günümüzden 60 kuşak önce, dünyada 300 milyon insan yaşıyordu.

300 milyonun iki katına, 600 milyona ulaşması, nüfusumuz savaşlara, kıtlıklara ve hastalıklara bağlı olarak oldukça yavaş arttığı için 1600 yıl sürdü. 18. yüzyılın ortalarındaki Sanayi Devrimi’nin sağladığı her alandaki teknolojik gelişme ve ilerlemeyle birlikte, nüfus artışımız hızlanmaya başladı. 1800’lere geldiğimizde gezegendeki toplam nüfusumuz 1 milyarı aştı. Gezegendeki nüfusun 300 milyondan 1 milyara ulaşması 54 kuşak ve 1800 yıl sürmüşken, 1 milyardan 2 milyara ulaşması sadece 4 kuşak ve 130 yıl sürdü, geldik 1930’a. 2 milyardan 3 milyara çıkış ise sadece 1 kuşak ve 30 yıl sürmüştü, 1960’tayız…

1960’tan sonraki 40 yıl içerisinde, 2. Dünya Savaşı’nın korkunç yıllarının ardından yeniden toparlanan küresel ekonomi ve artan refahla birlikte; Baby Boom – Bebek Patlaması dedikleri büyük bir nüfus artışı olur. 1 kuşaktan biraz fazla zaman içinde nüfusumuz tam iki katına 6 milyara ulaşır. Büyükbabamın büyükbabasının babası Nasuhzade Şehit Kaptan-ı Derya Ali Paşa’dan oğlum Barlas’a sadece 6 kuşak geçer ama 6 kuşakta 1 milyarlık nüfusumuz 6 katına çıkar. Bugün ise 7.3 milyarı aşmış durumdayız. Bugün yaşayanların çoğunun görebileceği bir gelecekte belki de 10 milyara ulaşacağız. Oysa gezegenimizdeki toprak hep aynı miktarda kalacak…
 
Top