Fotoliz Nedir

Suskun

V.I.P
V.I.P
Fotoliz

İngilizce; photolysis

Çözelti içindeki bir maddenin ışık etkisi altında kimyasal aktif hale gelmesi veya bozunması.

Örnek: 1.
Fotolitin kendisi aktif olabilir (hekzan içinde hidrojen sülfürün bozunması) veya 2.fotolitin çözücü ile reaksiyon vermesi (Hidrojen sülfürün su içinde bozunması)

Işık ya da öteki elektromanyetik ışınım etkisiyle moleküllerin kimyasal bozunmaya uğraması ya da ayrışması. Işılbozunma da denir.

Fotosentezin ışık tepkimelerinde ATP ve NADPH2 üretimi için gerek duyulan Hidrojen ve elektronların kaynağı olarak su kullanılmaktadır. Suyun bu amaçla parçalanması olayına fotoliz denir. 2H2O--> 4H+ + 2e- + O2 Fotosentezle oluşan Oksijen de bu esnada açığa çıkar.
 
Top