Fotokopi Nedir

Suskun

V.I.P
V.I.P
Fotokopi

İsim

Fransızca; photocopie

Tıpkıçekim.Yazılı ya da basılı bir sayfanın, ışık ve kimyasal yöntemlerle kısa sürede çıkarılan kopyası ve bu tür kopya çıkarma işi. Fotokopi makineleri elektrikle çalışır. En basit (ve ilkel) fotokopi makinesi, orijinali, bir kâğıda negatif olarak saptayıp bunun ilâçlı bir kâğıda pozitifini aktararak çalışır. Bu tür makineler yerlerini giderek daha gelişkinlerine bırakmaktadır. Küçülterek (ya da büyülterek) ve renkli olarak çekim yapan ya da yırtılıp yapıştırılmış, buruş buruş bir orijinalden, çok daha düzgün kopyalar veren fotokopi makineleri de yapılmıştır.
 

Top