Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü Mezunları Ne Iş Yapar-nerelerde Çalışabilir

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
İnsan yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel özelliklerini yitirebilir veya yaşama başlarken bazı fiziksel yetilerden yoksun doğar. Böyle durumlarda uzun süreli iyileştirme tedavilerinin uygulanması gerekir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunları bu görevleri üstlenecek sağlık çalışanlarıdır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunlarına fizyoterapist unvanı verilir. Bu unvan ile sağlık kuruluşlarında çalışabilirler.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunları sağlık kuruluşlarının yanında kamuya veya özel sektöre ait kliniklerde çalışabilirler. Özel teşebbüsle kurulan Rehabilitasyon merkezlerinde görev yaparlar. Hemen hemen bütün hastanelerde fizik tedavi üniteleri vardır. Bu kliniklerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunları çalışır.

Özel Eğitim Okulları: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik Araştırma Merkezlerinde veya Rehberlik Uygulama Okullarında çalışabilirler. Türkiye’de özel teşebbüsle kurulmuş 1500 civarında rehabilitasyon merkezi vardır.

Hastaneler: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunları kamu hastanelerinde genelde Fizik Tedavi bölümlerinde çalışırlar. Bu birimlerde doktorların hastaya uygun gördüğü tedaviyi hastaya uygulamada rehberlik eder. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunları doktorların hastaya uygun gördüğü fizik tedavi yöntemlerini yazılı emirle alır ve yazılı emir doğrultusunda hastaya uygular. Hastanelerde yaralanma sonucu veya doğuştan gelen fiziksel yetilerdeki eksiklikleri gidermede hastalara yol gösterici olur. Medikal protez aletlerinin kullanma şekillerini hastaya öğretir.

Medikaller: Fiziksel bozuklukların giderilmesinde veya iyileştirilmesinde çeşitlik protezler ve medikal araçlar kullanılır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunları bu araçların ne işe yaradıklarını ve hangi hastalığın tedavisinde uygun kullanılacağını bilirler. Bu sebeple doktor tavsiyesi ile kullanımı uygun görülen medikal araçların alımı satımı ve tedavi yöntemlerinin uygulanması, öğretilmesi gibi işleri medikallerde yaparlar. Kendileri de medikal açabilir ve işletme sahibi olabilirler.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünü bitirenler aşağıdaki kurumlarda çalışabilirler:

 • Üniversite hastanelerinde
 • Spor merkezlerinde
 • Spor kulüplerinde
 • Özel tıp merkezlerinde
 • Özel hastanelerde
 • Özel eğitim okullarında
 • Otellerde
 • Kaplıca ve kür merkezlerinde
 • Fizik tedavi merkezlerinde
 • Devlet hastanelerinde
 • Ar-ge laboratuvarlarında
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunları medikallerde de çalışabilirler. Hastanelerde sadece fizik tedavi bölümlerinde değil ortopedi, nöroloji, nöroşirurji, odyoloji, odyoloji-protez ünitelerinde de iş bulabilirler.
 
Top