• Merhaba Ziyaretçi.
    "Güzel söz"
    konulu yarışma başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada oy kullanmaya bekliyoruz...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    Artık kazanılan ÇTL miktarları istenildiğinde TL ile değiştirilebiliyor. Konu ile ilgili detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Felsefenin Fonksiyonu ve İşlevi Nedir?

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Felsefenin Fonksiyonu ve İşlevi Nedir?

İlkçağda Felsefenin Fonksiyonu ; (felsefenin başlangıç dönemlerinde) felsefe evreni anlamaya, ilk temellerini bulmaya yönelik bir etkinlikti.

Ortaçağda Felsefenin Fonksiyonu ; Kilisenin boyunduruğu altına girdi. Dini birtakım inanç ve fikirleri akıl yoluyla temellendirmeye yönelik bir etkinliğe dönüştü. Felsefenin özgürlüğe kavuşması ancak Rönesans la birlikte gerçekleşmiştir. Rönesans ve reform hareketleri ile birlikte batı bilim ve felsefede gelişmiştir. İslam dünyası ise felsefe alanında ortaçağda ulaştığı zenginliğini koruyamamış, Avrupa’dan geri kalmıştır.

Yeni çağda Felsefenin Fonksiyonu ; bilimdeki hızlı gelişmelerle felsefe bu seferde bilim tarafından sınırlanmak istemiş, bu nedenle kavramsal çözümlemelere yönelmiştir.

Çağımızda Felsefenin Fonksiyonu ; tüm düşünsel etkinlikleri bu arada bilimi, sanatı, ahlakı, anlam ve amaçları bakımından eleştirel çözümlemek felsefenin işlevi olmuştur.

Felsefenin İşlevi

2500 yıldır varolan felsefe ilk defa varlık problemleri ile ortaya çıkmıştır. İlk filozoflar “Evren nasıl oluşmuştur? Varlığın temeli nedir?” vb. sorulara yanıt aramışlardır. İşlevi ise;

Felsefe insanın anlama ihtiyacını karşılayarak onu “İnsan olmanın bilincine” ulaştırmıştır.

Felsefe, insanın çevresinde olup biten her şeye eleştirel yaklaşmasını sağlamış, böylece düşünme gücüyle olayların anlaşılmasını kolaylaştırmıştır.

Felsefe bilimlere yol göstermiş, bilimlerin gelişmesinin dinamiğini oluşturmuştur.

Felsefe başkalarının görüşlerine saygılı olmayı, onlara karşı hoşgörülü olmayı öğretmiştir.

Felsefe bilgi toplumunun oluşmasını amaçlamış, bilginin üretilmesine katkıda bulunmuştur.

Felsefe toplumsal yaşamda diğer insanlarla iletişim kurmaya yardımcı olmuştur.

Felsefe inancın bilinçlenmesinde etkili olmuştur. Örneğin; ortaçağda felsefe Hıristiyanlığın akıl ile temellendirilmesinde etkin biçimde kullanılmıştır.

Felsefe sayesinde binlerce yıldır ortaya konan fikir ve düşünceleri, kavramları tanıma olanağımız olmuştur.

Felsefe bize evrende düşünen, anlayan, sorgulayan, yorumlayan bir varlık olmanın ayrıcalıklı onurunu hissettirmiştir.

Felsefe içinde yaşadığımız evren hakkında bilgi sahibi olma olanağı sağlayarak bize ruhsal bir doyum sağlar.

Felsefenin konusu içine içinde yaşadığımız toplumda girer. En iyi yönetim biçimi hangisidir? Ahlakın kaynağı nedir? vb. sorulara yanıt arar.

İnsan hakları ve demokrasinin sorgulanmasında da felsefeye ihtiyaç vardır.
 
Top