Farklı bölgelerde aynı özellikte bitki örtülerinin görülebilmesinin nedenleri

Suskun

V.I.P
V.I.P
Farklı bölgelerde aynı özellikte bitki örtülerinin görülebilmesinin nedenleri

Yeryüzünün farklı bölgesi olmasına rağmen aynı özellikte bitkilerin görülmesi oraların yaşam şartları açısından benzer olduklarını ortay koyar. Yani oralarda iklim şartları ( yağış, sıcaklık, güneşlenme), arazi şartları ( yer şekilleri, yükseklik, eğim, bakı), toprak özellikleri yönünden aynı karakterdeki alanlar olduğunu gösterir. Çünkü bitkilerin her birinin ayrı yetişme istekleri vardır. Bu istekleri nerede karşılanıyorsa orada yetişirler.

Akdeniz kıyılarında yetişen maki bitkileri niçin Avustralya'da ve Güney Afrika'da Kap bölgesinde yetişmektedir?

— Bu alanların ortak özelliği dünyada 30–40 enlemleri arasında görülen, yazı kurak karakterli yarı kurak Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlardır. Maki bitkileri bu iklime uymuş ve bu iklimin karakteristik bitkileridir. Dolayısıyla buralarda aynı iklim şartlarının görülmesi asıl nedendir.

Dönenceler çevresinde bitki örtüleri neden çok seyrektir?
— Dönenceler çevresi özellikle 30 º kuzey ve güney enlemleri çevresi dünyamızda sürekli yüksek basınç sahalarıdır. Bu özellikten dolayı havanın sürekli alçalıcı özellikte ve uzaklaşıcı karakterde olması nemli havaların girmesine cephe oluşumuna engel olmakta ve buralarda yeryüzünün en kurak alanları olan sıcak çölleri oluşturmuştur. Çöl bölgeleri su yokluğu ve sıcaklık şartlarından dolayı bitki örtüsünün çok seyrek olduğu alanlardır.
 
Top