Evlilik sözleşmesi nerede yapılır

Paradoks

... Elif ...
Özel üye
Evlilik sözleşmesi nerde imzalanır
Evlilik sözleşmesinin kanuni olması için nerede yapılması gerekir

Mal rejimi sözleşmesi şekle tabidir. Noterden imzaların tasdikli olması ya da sözleşmenin bizzat noter tarafından düzenlenmesi gerekir. Tam nikah sırasında yazılı olarak eşler, “biz şu mal rejimini benimsedik” diye bir belge ibraz edebilirler. Gerek noterde yapılsın gerek nikah sırasında evlenme memuruna sunulsun, mutlaka tarafların imzalarını içermesi gerekir sözleşmenin.
 

Top