Evlilik sözleşmesi ne zaman yapılır

Paradoks

... Elif ...
Özel üye
Evlilik sözleşmesi nezaman imzalanır
Evlilik anlaşması ne zaman hazırlanır
Evlilik sözleşmesinin tarihi

Taraflar istedikleri mal rejimini kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir, değiştirebilirler.

Evlilik sözleşmesi karı kocanın rızasına dayanan, kanunda düzenlenmiş bir çeşit Aile Hukuku Sözleşmesi'dir.

Türk Medeni Kanununun 184. maddesi emredici nitelikte bir hüküm olup, taraf anlaşmalarının mahkeme tarafından onaylanması kaydıyla geçerli olacağını düzenlemektedir. Tarafların evlilik sözleşmesi ile hükme bağladıkları ve nihayet evlilik sözleşmesinin şartına bağlı olarak boşanma sırasında nafaka, tazminat vs. gibi mali hususlarda talepte bulunmayacakları veyahut nafaka yada tazminatın şekil ve tutarını belirleyip, ondan fazlasını talep etmeyeceklerine ilişkin sözleşmenin geçerli olması için evvela mahkeme hakiminin bu sözleşme koşullarını onaylaması gerekecektir.

Eşler evlenmeden önce kendi aralarında veya bir avukat eşliğinde sözleşmede yer almasını istedikleri maddeleri belirliyor. Çoğunlukla bu talepler boşanma ya da aldatılma durumlarında malların nasıl paylaşılacağı, tarafların birbiri üzerindeki haklarının ne olacağıyla ilgili oluyor. Maddeler belirlendikten sonra noterde onaylatılıyor ve gerektiğinde delil olarak kullanılıyor.
 

Top