Esnaf kefalet kredisi almak icin neler gerekir

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Ticari kredilere göre düşük faiz oranına sahip olması nedeniyle esnaf kefalet kredisi esnaflara kolaylık sağlayıcı niteliktedir. Bu kredinin faizleri ile ticari kredi faizleri arasındaki fark devlet tarafından karşılanır. Bu oran 1 yıla kadar %4,5'tur.

Esnafı korumak ve güçlendirmek amaçlı, devlet politikasına bağlı olarak oluşturulmuş çeşitli esnaf odaları ve kurumlarına üye esnaflara sağlanan kredide üst limit 150 bin olarak belirlenmiştir. Esnaf kefalet kredisi için başvurular kabul edildiği durumda ödemeler Türkiye Halk Bankası tarafından gerçekleşir. Esnaf kefalet kredisi ayrıca devlet tarafından tahsis edilen kaynakların değerlendirilmesi açısından da önemlidir ancak, krediye hak kazanabilmek için belli özelliklere sahip olmak önemlidir.

Esnaf Kefalet Kredisine Başvuracaklarda Aranan Özellikler

 • Başvuru sahibi esnaflık ya da sanatkârlık yapmanın yanında mutlaka sicil kaydına sahip olmalıdır.
 • Çalıştığı bölgenin ilgili esnaf odaları ve kooperatifi ya da benzeri kurumların siciline kaydını yaptırmalıdır.
 • Sadece tek bir kooperatife üyeliği bulunmalıdır.
 • Hem kefalet kooperatifinin hem de bankanın istihbaratına uygun şekilde bir mali duruma sahip olmalıdır. Ayrıca kredi geçmişinde herhangi bir sorun olmaması önemlidir.
 • Tüm bu şartlara uygun olan kişilerin talep ettikleri kredi miktarının yaptığı işe uygun olması gerekir.
Esnaf Kefalet Kredisine Başvuru Şartları

 • Esnaf kefalet kredisine başvuracaklar bulundukları ve bağlı oldukları il sınırları içerisindeki kooperatife yazılı olarak müracaat etmelidir.
 • Başvuru yapan kişinin başvurusu, kooperatifin yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek üyelik şartlarını yerine getirip getirmediğine, kooperatife ya da bankalara borcu olup olmadığına göre değerlendirilir.
 • Kredi başvurunda bulunan kişinin ve varsa ortağının ekonomik ve mali durumu araştırılarak kefalet haddi tespit edilir.
 • Başvurular 15 gün içerisinde değerlendirilerek ret ya da kabul kararına bağlanarak yazılı olarak karşı tarafa bildirilir.
 • Kredi başvurusu kabul edilen esnaf ya da sanatkarların kredi teklifi kooperatif tarafından Halk Bankası’na dosyası ile birlikte iletilir.
 • Halk Bankası iletilen teklif ile ilgili gerekli araştırmaları ve istihbaratı yaptıktan sonra talebi karara bağlar.
 • Olumlu sonuçlandırıldığı takdirde başvuru sahibi kredi kullanmaya hak kazanır ve Halk Bankası şubelerinden kredisini kullanabilir
Alinti
 
Top