Eskimeye yüz tutan yorgun kelimelerle!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
İhmal edemezdim, boşver diyemezdim
Kelimeyle, sözcüğün enteresan farkını bizzat halimde yaşamalıydım
Nasıl ihmale alırdım ve menbaını umursamazdım, yoksa bende aldanan mıyım
Reddi mirasçı mı olmalıydım,tarihimde ve atiğimden hiç dem mi vurmamalıydım
Kelime, kelamullahtan sudur eder
Sözcük kime ne söyler, sanki şekliyet için tanzim edilmiş bir keder
Evvel ahirinden azat olmuş bir değer, ne kadar talipleleri varmış meğer
Olsun, ben bu manda yazmaya devam edeceğim, anlaşılmak adına bekleyeceğim
Gönlüme düşen ne varsa dilleniyor
Beni ben yapan ve anlatan kelimeler sanki çıkmak için çırpınıyor
İşte o vakit sukut ediyorum ve aklımı ve izanımı gale almıyorum, kalbi yazıyorum
Hor ve hakir görenler, eleştirmek için vaktini heba edenleri biliyorum, susuyorum
Haklılıklarını teslim ediyorum
Zira hiçbir zaman rekabet etmek adına yazmıyorum ve yarışmıyorum
Kimseyi üzmek adına veya beklenti umuduyla uğraşmıyorum, Hakka sığınıyorum
Nefesimden kalan ne varsa ve ecel kapımı çalmak için bakınca, yazmayı diliyorum
Halime nakşedeni hasrediyorum
Bir hesabın hülasasında ki mahcubiyetimi acıyla terennüm eyliyorum
Belirli bir vakitte ve biriken ne varsa, serdetmek ümidiyle çalışıyor ve çıkıyorum
Bir sonraki güne kadar hiç uğramıyorum, kitaplara dalıp hicranla nefesleniyorum
Neden kitap çıkartmıyorsun!
Bu sual karşısında tebessüm ediyorum, Rabbime hamdeyliyorum
Oysa edebiyat hususunda ne kadar fakirim, serbest yazmayı ancak beceriyorum
Stilim ve rengim olsun diledim, çünkü kendi halimden mesul olan, canım diyorum
Genellikle sessizliği severim
Ruhumdan ve kalbimden sudur eden ne varsa paylaşamayı dilerim
Muhabbet ve sevginin gereği olarak mütaala ediyorum, yoksa neden yazayım
Yaşadığım şehirde ve etrafımda ki insanlarla bu hususları hiç aşikar eylemiyorum
Sadece yakinen tanımadığım
Haline vakıf olmadığım ve cismani manada şahit olmadıkğım
Her nefesin ve hisseden kalbin yakınında olayım ve derd-i- meramımı anlatayım
Göçüp giderken rahmete ve şahitliğe vesile olmasını bu anlamda niyaz eyliyorum


Mustafa CİLASUN
 
Top