• Yazarlık... E-COZUM.NET
    Fikirlerinizi/yazılarınızı yayınlayabileceğiniz elit bir platform arıyorsanız; E-COZUM.NET doğru adres! Detaylar BURADA ...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    Kazandığınız her 1000 ÇTL birikiminizi 5 TL ile değiştirip ödeme alabilirsiniz...

Eski Çağ / Ön Türkler

wien06

V.I.P
V.I.P
M.Ö. 3`ncü Yüzyıl

M.Ö.312 Çin ile Hunlar arasında Kuzey Şansi Savaşı
M.Ö.240 Türklere karşı Çin'in duvar inşası Çin Seddi
M.Ö.220 Büyük Hun İmparatorluğu'nun Teoman tarafından kurulması
M.Ö.209 Oğuz Kağan'ın (Mete) ilk Türk Ordusunu kurması
M.Ö.209 Teoman'ın ölümü
M.Ö.201 Kırgız halkından ilk kez söz edilmesi


M.Ö. 2`nci Yüzyıl


M.Ö.187 Çin'in Hunlar üzerine Peteng seferi ve Hunların muhteşem zaferi
M.Ö.177 - M.Ö.165 Yue-çilerin Hunlar tarafından Kansu'dan Baktriane'ye sürülmeleri ve oradaki Helen krallığını ortadan kaldırmaları
M.Ö.177 - M.Ö.165 Hunların Çin'e akınları


M.Ö. 1`nci Yüzyıl


M.Ö.58 Büyük Hun İmparatorluğu'nun Doğu ve Batı olarak ikiye bölünmesi ve yıkılması
 
Düzenleyen yönetici:

wien06

V.I.P
V.I.P
1`nci Yüzyıl

48 Doğu Hunlarının ikiye bölünmeleri (Kuzey ve Güney)
48 Güney Hunlarının başındaki Panu'nun Batı Hun İmparatorluğu'nu kurması


2`nci Yüzyıl


156 Kuzey Hunlarının Siyenpiler tarafından yıkılması
Aşağı İtil'de (Hazar Denizi'nin kuzeyi) Hun varlığı


3`ncü Yüzyıl


260 Şan-şi'nin kuzeyinde Tabgaçlar


4`ncü Yüzyıl


304 - 351 Çin'in kuzeyinde Hun krallıkları (Han Zhao, Hou Zhao)
388 - 392 Çin'in kuzeyinde Ding ling krallığı (Wei)
375 Avrupa Hun İmparatorluğu'nun Balamir tarafından kurulması
375 Kavimler Göçü'nün başlaması
386 - 409 Tabgaçlar Kuzey Çin'de (Kuzey Vey)


5`nci Yüzyıl


402 Rouran'ın kuruluşu (Juan Juan / Avarlar?)
407 - 431 Çin'in kuzeyinde Hiung-nu krallığı (Xia)
420 Ak Hun İmparatorluğu'nun Aksuvar tarafından kurulması
422 Lo-yang'ın Tabgaçlar tarafından alınışı
427 Romalılar ve Hunların ittifakı
434 Bizans ile Hunlar arasında Margos Antlaşması
440 Ak Hun (Eftalit) istilalarının başlaması
451 Attila Galya'da (bugün Fransa)
452 Attila'nın Roma seferi ve Papa I. Leo ile görüşmesi
453 Attila'nın ölümü
454 Avrupa Hun İmparatorluğu'nun yıkılması.
480 Hazar denizi ile Tuna nehri arasında Ön Bulgarlar
480 Mazdek İsyanları'nda Sasanilere Ak Hunların yardım etmesi
 
Düzenleyen yönetici:

wien06

V.I.P
V.I.P
6`ncı Yüzyıl

531 - 578 Kafkas Surları'nın İranlı Hüsrev tarafından dikilmesi
534 Tabgaçların (Vey Hanedanlığı) dağılması
552 Göktürk İmparatorluğu'nun Bumin Kağan tarafından kurulması.
562 Ak Hun İmparatorluğu'nun Göktürk İmparatorluğu tarafından yıkılması
565 Avar İmparatorluğu'nun Bayan Kağan tarafından kurulması
582 Göktürk İmparatorluğu'nun bölünmesi


7`nci Yüzyıl


619 Avarların İstanbul'u I. kuşatması.
626 Avarların İstanbul'u II. kuşatması.
626 - 627 Doğu Roma İmparatoru Herakleios'un Hazarlar'dan yardım istemesi
630 Hazar İmparatorluğu'nun Hazar Kağan tarafından kurulması
639 Göktürk prensi Kürşad'ın ihtilal denemesi.
642 Güneydoğu Avrupa'da (Karadeniz'in kuzeyi'nde) Büyük Bulgarya Hanlığı'nın bölünmesi
673 - 674 Arapların Maveraünnehir'e ulaşması ve Göktürk şehri Buhara'yı kuşatması.
674 Paralı Türk askerlerinin İslam topraklarında varlığı
680 Ön Bulgarlar Balkan'da
681 - 744 İkinci Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşu


8`nci Yüzyıl


720 - 735 Orhun Kitâbeleri'nin dikilmesi
743 Göktürk İmparatorluğu'nun diğer Türk boyları tarafından yıkılması
744 Uygur Devleti'nin Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulması
751 Çinlerin Orta Asya'ya girişi, Talas Savaşı
755 Paralı Türk askerlerin Ngan Lu-Şan'ın Çin'deki isyanı
762 - 770 Uygurların Mani dini'ni benimsemeleri
780 İtil Bulgar Hanlığı'nın kuruluşu
 

wien06

V.I.P
V.I.P
9`ncu Yüzyıl

811 Bulgar kralı Han Krum'un Bizans kralı I.Nikephoros'u öldürmesi
833 - 882 Samarra'da paralı Türk askerlerinin varlığı
835 Avar İmparatorluğu'nun yıkılması
840 Uygur Devleti'nin Kırgızlar tarafından yıkılması
840 Karahanlılar Devleti'nin Bilge Kül Kadir Han tarafından kurulması
851 - 863 Aziz Kyrillos'un Hazarlara gelişi
864 - 865 Bulgar kralı I. Boris'in Hıristiyanlığı kabul etmesi. Ön Bulgarların İslavlaşması.
868 - 884 Kahire'de Tolunoğulları
880 Raşid el-Türki'nin Yukarı Mısır seferi
883 Çin'deki Şa-t'o Türkleri


10`ncu Yüzyıl


905 Mısır valisi İhşid
921 İbn Fadlan'ın henüz Müslümanlaşmış İdil bulgarlarını elçi olarak ziyareti
923 - 946 Çin'in kuzeyinde Şa-t'o egemenliği (Hou Tang, Hou Jin)
924 Moğol Hitayların Kırgız Devletini yıkması
932 Satuk Buğra Han ilk Müslüman Türk Hakanı olarak tarihe geçer
944 - 1090 Peçeneklerin ardı kesilmeyen Bizans saldırıları
962 Gazneliler Devleti'nin Alp Tegin tarından kurulması
965 Hazar İmparatorluğu'nun Ruslar tarafından yıkılması
985 Siri Derya'da Selçuklular
995 Harezmşahlar'ın tek bir çatı altında birleşmeleri
999 Karahanlıların (Uygurlar + Karluklar) Buhara'yı alışı. Karahanlıların Müslümanlaşması.
 
Top