Entropi ne demektir? Bilimde entropi yasası/Entropi kısa tanımı

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Entropi: Bilim adamlarının bir sistemdeki rastgelelik ve düzensizlik olarak tanımladığı bir yasa.

Entropi, fizikte bir sistemin mekanik işe çevrilemeyecek termal enerjisini temsil eden termodinamik terimidir. Çoğunlukla bir sistemdeki rastgelelik ve düzensizlik olarak tanımlanır ve istatistikten teolojiye birçok alanda yararlanılır. Sembolü S'dir. Termodinamiğin 2. yasasıdır.
 
Top