Elimde Olmadan

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Bazen...
Kendimi alamıyorum
Edepsiz insanları garipsiyorum
Nezaket ve naifliği dışlayanları anlamıyorum
Nerede yaşıyorum, insanların pişkinliğine sabredemiyorum
Onca haksız ve hukuk ihlal eden kimselerle müştereklik kuramıyorum
Bu bakımdan elimde olmadan dişlerimi sıkıyor, lahavle diyor, sükût ediyorum
Beşerin insanlaşma sürecinin bu kadar gecikmesine ise fevkalade hayıflanıyorum

Mustafa Cilasun
 

Top