Ehli hali seçilmeli

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Evet,
Siz kendi adınıza haklısınız
İnsan, düşüncelerini rahatça ifade edebilmeli
Yalnız, yeri ve zamanını çok yerinde tespit etmeli
Muhataplarının psikolojik durumlarını şerh etmeyi bilmeli
Aklına geleni söylemekten imtina etmeli, kalbi hassasiyet göstermeli
Her fırsatı değerlendirmek adına sefih bir duruma düşmemeli, ehli hali seçmeli
Bir insan hangi düşüncede olursa olsun ötekileştirilmemeli, imkanlar esirgenmemeli
İyiliği ve fazileti her kim kendinde görüyorsa, karşıda ki insana da aktarmayı becermeli
Yoksa lafı güzaflık etmemeli, insan insan içindir, kul olmak nasibi hakikattir, rızasına nail olmak aşk-ı firkattir...


Mustafa Cilasun
 

Top