Eğitimin Amaçları

Eğitimin Amaçları

a Evrensel b.Ulusal olarak ayrılabilir.

Evrensel amaçlar: kendi arasında bireysel (bireyin kendini geliştirebilmesi ve varolan yeteneklerin» en sonuna kadar işletebilmesi) ve toplumsal (bireyin içinde doğup büyüdüğü, yaşadığı toplumun kültürüne, yaşam biçimine,değer yargılarına uyum sağlaması ve onaylanmış istenilen davranışlar kazanması) şeklinde özetlenebilir.

Ulusal amaçlar ise her ülkenin kendine özgü olup genel ve özel amaçlar olarak belirginleşir. Genel amaçlar o ülkenin topyekün/bütüncül eğitim amaçlarını (Türkiye için Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları); özel amaçlarsa yalnızca belli bir düzey ve konu (örgün eğitim,ortaöğretim,matematik dersi gibi) sınırlı eğitim amaçlarını kapsar.

s4HhcRn.jpg


Eğitimin amaçları konusu çok tartışmalıdır. Çünkü eğitimin amacı, tıpkı tanımda olduğu gibi zamana ve topluma bağlı olduğundan ona yüklenen işlev de önemli farklılıklar göstermektedir. Eğitimin amaçları ne ya da neler olmalıdır sorularına verilen cevaplar oldukça çok ve çeşitlidir.

Eğitim; zamanın fiziksel ve toplumsal çevresinin etkinlikle düzenlenmesi kadar , toplumun gelecekteki sorunlarının neler olacağını ve bunları çözümleyebilecek insan gücünü planlamayı amaçlar.

Geleceğin, bugünden planlanması ve yönlendirilmesi eğitim biliminin çalışma alanı içindedir. Sorunlar ise toplumdan topluma ve zamandan zamana değişmektedir.Bu durum farklı eğitim felsefelerinin geliştirilmesine neden olmaktadır.

Yüzyılımızın karşılaşılan sorunlarının çok boyutluluğu, bu sorunlara çeşitli açılardan bakabilecek insan gücünün oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır.
Mustafa Yılman
 
Top