Eğitim kuruluşları ile rehabilitasyon merkezlerinin kazanç istisnası

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Eğitim kuruluşları ile rehabilitasyon merkezlerinin kazanç istisnası

Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar, bu kurumların faaliyete geçtikleri hesap döneminden başlayarak beş hesap dönemi kurumlar vergisinden istisna bulunmaktadır.
Diğer taraftan maddede sözü edilen “özel eğitim” deyiminden, özürlüler için verilen ve nitelikli formasyon gerektiren eğitimin anlaşılması gerekir. Dershaneler şeklinde organize olmuş kuruluşlarca liselere veya üniversitelere verilen hazırlık eğitimleri “ özel eğitim” kapsamında sayılmazlar.
Vergi muafiyeti tanınmış vakıflar veya kamu yararına faaliyet gösteren dernekler tarafından işletilen rehabilitasyon merkezlerinin kazançları istisna konusu edilmiş olup, bu kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen diğer sağlık faaliyetleri dolayısıyla sağlanan kazançlar istisna kapsamında bulunmamaktadır.
İstisnanın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenir.
 
Top