Edebiyatımızın İlkleri

kelebek

-ütopik-
V.I.P
Edebiyatımızın İlkleri

[*]Edebiyatımızda noktalama işaretini, ilk kez Şinasi 'Şair Evlenmesi'nde kullanmıştır.

[*]Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Kamil Paşa'nın yaptığı Telemak'tır.

[*]Edebiyatımızda ilk roman,Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat'tır.

[*]Edebiyatımızda ilk köy romanı,Nabizade Nazım'ın "Karabibik"adlı eseridir.

[*]Edebiyatımızdaki ilk realist romancı Recaizade Mahmut Ekrem'dir.

[*]Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdası'dır yazarı Recaizade Mahmut Ekrem'dir.

[*]Edebiyatımızda ilk edebi roman,Namık Kemal'in "İntibah"adlı eseridir.

[*]Edebiyatımızda ilk psikolojik roman,Eylül'dür(Mehmet Rauf)

[*]Edebiyatımızda ilk tarihi roman,Namık Kemal'in "Cezmi"adlı eseridir.

[*]Edebiyatımızda ilk kadın romancı Fatma Aliye'dir.

[*]Edebiyatımızda ilk makaleyi Şinasi yazmıştır.(Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)

[*]İlk tiyatro Şinasi'nin Şair Evlenmesi'dir.

[*]Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir A.Hamit Tarhan'ın Sahra adlı şiiridir.

[*]Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım'ın Zehra adlı eseridir.

[*]Edebiyatımızda çoçuklar üzerine yazılmış ilk eserler Nabi'nin Hayriye'si ve Sümbülzade Vehbi'nin Lütfiye'sidir.

[*]Edebiyatımızdaki ilk eleştirmen Namık Kemal'dir.

[*]İlk çoçuk yayınımız ise Eftal ve Mümeyyizdir.(1869)

[*]Türk Edebiyatı'nda bilinen ilk çocuk gazetesi Çocuklar İçin Mümeyyiz'dir.

[*]Aşık Veysel ilk olarak A.Kutsi Tecer tarafından Türk halkına tanıtılmıştır.

[*]Hazine-i Evrak ilk edebiyat dergimizdir.

[*]Türk Edebiyatı'nda iç monolok tarzı yazılmış ilk roman Bir Düğün Gecesi'dir.(A.Ağaoğlu)

[*]Türk Edebiyatı'nda yayınlanmış ilk öykü kitabı Emin Nihat Tarlan'ın Müsameratname'dir.(1872)

[*]Türk Edebiyatı'nda mensur şiir yazımı ilk defa Halit Ziya ile başlar.

[*]Türk Edebiyatı'nda post-modern tarzda eser veren ilk yazarımız Oğuz Atay'dır.(Tutunamayanlar)

[*]Türk Edebiyatı'nda batıdan yapılan ilk fabl çevirisi Şinasi tarafından yapılmıştır.

[*]Türk Edebiyatı'nda yazıya geçirilen ilk masallar Billur Köşk Masalları'dır.

[*]Türk masalları ilk defa yurt dışnda 16.Lui döneminde Fransa'da yayınlanmıştır.

[*]Türk masallarını ilk defa derleyen İ.Kunoş adlı Macar bilim adamıdır.

[*]Divan Edebiyatı'nın ilk şairi Hoca Dehhani, son şairi ise Şeyh Galip'dir.

[*]İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroğlu'dur.(1953)

[*]Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske'dir.(1943)

[*]Dünyada ilk özgün çizgi roman New Fund'dur.(1935)

[*]Dünyada ilk özgün çizgi macera hikayesi Dick Tracy'dir.(Chester Gould)

[*]Dünyada ilk kez resimle yazıyı birleştiren,konuşma balonları hazırlayan ressam William Hogarth'tır.(1697-1908)

[*]Beyanname ile yayın hayatına giren ilk edebiyat topluluğu Fecr-i Ati'dir.

[*]Cumhuriyet sonrası ilk beyanname yayınlayan edebi topluluk Yedi Meşaleciler'dir.

[*]Yahya Kemal bütün şiirlerini aruzla yazmıştır ,yalnız Ok şiiri hece vezni ile yazmıştır.

[*]Kutatgu Bilik ilk Türk dünyası ansiklopedisisidir.

[*]İlk yerli çizgi roman Türk Kahramanı Köroğlu'dur.

[*]Ülkemizdeki ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske'dir.

[*]Batılı tekniğe uygun ilk ilk roman Aşk-ı Memnu'dur.

[*]Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro eseri Eşber'dir.(A.Hamit Tarhan )

[*]Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri Binnaz'dır.(Y.Ziya Ortaç)

[*]İlk bibliyoğrafya Keşfiz-Zünun'dur.(K.Çelebi)

[*]İlk hatıra kitabı Babürname'dir.(Babürşah)

[*]İlk hamse yazarı Ali Şir Nevai'dir.

[*]Edebiyatımızdaki ilk antoloji Harabat'tır.(Z.Paşa)

[*]Edebiyatımızdaki ilk atasözleri kitabı Durub-ı Emsal-i Osmaniye'dir.(Şinasi)

[*]İlk mizah dergisi Diyojen'dir.(Teodor Kasap)

[*]Edebiyatımızdaki ilk hikaya kitabı Letafet-i Rivayet'tir.(A.Mithat)

[*]Basılan ilk küçük hikaye kitabı Küçük Şeyler'dir.(S.Sezai,ilk gerçekçi hikaye)

[*]Edebiyatımızdaki ilk fıkra yazarı Ahmet Rasim'dir.

[*]Bilinen ilk Türk yazarı Yollug Tigin'dir.

[*]İlk siyasetname eseri Kutadgu Bilig'tir.

[*]İlk mensur şiir yazarı R.Mahmut Ekrem'dir.

[*]İlk sözlük kitabımız Divan-i Lügatit Türk'tür.(K.Mahmut)

[*]İlk sosyolog Ziya Gökalp'tir.

[*]İlk edebi tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuştur.

[*]Ülkemizdeki ilk müslüman kadın tiyatrocu Afife Jale'dir.

[*]Edebiyatımızdaki ilk çağdaş roman Mai ve Siyah'tır.(Halit Ziya)

[*]Dünyada bilinen en eski destan Gılgamış'tır.

[*]Dünyadaki ilk kadın romancı Afraben'dir(Afrahat)

[*]Dünya edebiyatındaki ilk realist roman Madama Bovary'dir.

[*]Türk Edebiyatı'ndaki ilk deneme yazarı Nurullah Ataç'tır.

[*]İlk tezkiremiz Mecalis'ün Nefais'tir.(A.Şir Nevai'dir)

[*]İlk mizah gazetemiz Diyojen'dir.(N.Kemal)

[*]İlk matbaada basılan ilk kitabımız Vankulu Lügati'dir.

[*]Türkler'in kullandığı ilk alfabe Göktürk Alfabesi'dir.

[*]İlk edebi topluluk Servet-i Fünun'dur.

[*]İlk divan sahibi sanatçımız Yunus Emre'dir.

[*]Türk şiirinin en eski lirik şiir örneği Aprın Çar Tigin'dir.

[*]Nobel edebiyat ödülünü il kez İsviçre kazandı.

[*]Türkçe'nin ilk gramer kitabını Baskakov yazmıştır.

[*]Aydınlar arasında heceyi ilk kez deneyen sanatçı M.Emin Yurdakul'dur.

[*]Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan sanatçımız M.Emin Yurdakul'dur.

[*]Serbest müstezatı aruzla deneyen ilk şairimiz Tevfik Fikret'tir.

[*]Şiirde noktalam işaretini ilk kez kullanan Servet-i Fünun sanatçısı Tevfik Fikret'tir.

[*]Divan Edebiyatı'nın Sebk-i Hindi tarzını ilk temsilcisi Naili'dir.

[*]Edebiyatımızda serbest vezni ilk kez Nazım Hikmet kullanmıştır.(1929)

[*]Edebiyatımızda anjabmanı ilk kez Tevfik Fikret kullanmıştır.

[*]İlk Türkçe gazete 1831'de kurulan Takvim-i Vaka'dır.

[*]İlk Türkçe özel gazete 1860'da kurulan Tercüman-ı Ahval'dır.

[*]İlk Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk Müslüman yazar Necip Mahfuz'dur.(Kayra)

[*]Dünyada bilinen en uzun destan Kırgızlar'ın Manas Destanı'dır.

[*]En uzun ömürlü edbiyet dergimiz 1933 yılında çıkmaya başlayan Varlık Dergisi'dir.

[*]Türkiye'de lügat sözlük hakkında yazılan ilk lügat Bir Lügt Bulamadım'dır.(M.Doğan)

[*]Amerikan Kız Koleji'nde okuyan ilk Türk Halide Edip Adıvar'dır.

[*]Hayat hikayesini İngilizce yazan ilk yazarımız Halide Edip Adıvar'dır.

[*]Milli Mücadele'de bulunan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar'dır.

[*]Türkiye'de kurulan ilk kadın derneği kurucularından biri Halide Edip Adıvar'dır.

[*]Atatürk'e muhalefet olan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar'dır.

[*]Sürgüne gönderilen ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar'dır.
 

yesim434

Hırçın Karadeniz Kızı Biricik Yeşim
AdminE
Senin Paylastiklarına bayiliyorum ve severek hepsini inceliyorumm ve okuyorum Basarilar
 
Top