Edebiyatımızda Türlerinin İlki Olan Eserler ve Yazarları

Suskun

V.I.P
V.I.P
GAZETE
*İlk Resmi Gazete-Takvim-i Vakayi'(1831-1922)
*İlk yarı resmi Gazete-Ceride-i Havadis(1840)
*İlk Özel Gazete-Tercüman-ı Ahval(1860-1866),Şinasi/Agah Efendi
*İlk Dergi örneği-Mecmua-i Fünun(1861),Münif Paşa
*İlk Mizah Dergisi-Diyojen(1869),Teodar Kasap/Namık Kemal
*İlk Çocuk Gazetesi-Çocuklar İçin Mümeyyiz
*İlk Çocuk Yayınımız-Eftal ve Mümeyyiz(1869)
*İlk Edebiyat Dergimiz-Hazine-i Evrak(1881-1882),Mahmut Celalettin

ROMAN
İlk Çeviri Roman-Telemak(Les Aventures De Telem*ue) (Fenelon) (1859), Yusuf Kamil Paşa
*Edebiyatımızda İlk Roman-Taaşşuk-ı Tal'at ve Fıtnat (1872) , Şemsettin Sami
*İlk Edebi Roman-ntibah (Sergüzeşt-i Ali Bey) (1876) ,Namık Kemal
*İlk Tarihi Roman-Cezmi (1880) ,Namık Kemal
*İlk Köy Romanı-Karabibik(1891) ,Nabizade Nazım
*İlk Realist Roman-Araba Sevdası (1896), Recaizade Mahmut Ekrem
*İlk Psikolojik Roman Denemesi-Zehra (1896) , Nabizade Nazım
*İlk Naturalist Roman-Zehra (1896) , Nabizade Nazım
*İlk Modern(Çağdaş) Roman- Mai ve Siyah (1897) ,
Halit Ziya Uşaklıgil
*Mektup Tarzında İlk Roman-Mutallaka(1898) , Hüseyin Rahmi Gürpınar
*Batılı Tekniğe Uygun İlk Roman-Aşk-ı Memnu' (1900) , Halit Ziya Uşaklıgil
*İlk Psikolojik Roman-Eylül (1901) ,Mehmet Rauf
*Kurtuluş Savaşımızı Doğrudan İşleyen İlk Roman-Ateşten Gömlek(1923), Halide Edip Adıvar
*İlk Yerli Çizgi Roman-Türk Kahramanı Köroğlu81953)
*İlk Post-Modern RomanTutunamayanlar (1971), Oğuz Atay
*İç Monolog Tarzıyla Yazlmış İlk Roman Bir Düğün Gecesi (1979), Adalet Ağaoğlu

HİKAYE
*İlk Hikaye Kitabı-Letaif-i Rivayet(1870-1895) , Ahmet Mithat Efendi
*Yayınlanmış ilk Hikaye Kitabı
*Batılı Anlamda İlk Hikaye-Küçük Şeyler(1892), Samipaşazade Sezai
*İlk Gerçekçi Hikaye-Küçük Şeyler(1892), Samipaşazade Sezai


TİYATRO
*Batılı Anlamda İlk Tiyatro-Şair Evlenmesi (1859) ,Şinasi
*Sahnelenen İlk Tiyatro-Vatan yahut Silistre (1873), Namık Kemal
*Aruzla Yazılan İlk Manzum Tiyatro Eseri-Eşber(1880) ,Abdülhak Hamit Tarhan
*Heceyle Yazılan İlk Manzum Tiyatro Eseri-Nesteren (1878), Abdülhak Hamit Tarhan
*İlk Epik Tiyatro örneği-Keşanlı Ali Destanı (1964), Haldun Tnaer
DİĞER DÜZ YAZI TÜRLERİ

*İlk Türk Destanı-Alp Er Tunga Destanı, Saka Türkleri
*Söylev Türündeki İlk Eser-Orhun(Göktürk) Abideleri (8.yy)
*Türk Adının Geçtiği İlk Türkçe Metin-Orhun(Göktürk) Abideleri (8.yy)
*İlk Müslüman Türk Destanı-Manas Destanı, Kırgızlar
*İlk Türk Dünyası Ansiklopedisi-Kutadgu Bilig(1069- 1071) ,Yusuf Has Hacip
*Türkçe Yazılan İlk Kitap-Kutadgu Bilig(1069- 1071) ,Yusuf Has Hacip
*İlk Siyaset-name Örneği-Kutadgu Bilig(1069- 1071) ,Yusuf Has Hacip
*İlk Pend-name Örneği-Kutadgu Bilig(1069- 1071) ,Yusuf Has Hacip
*Türk Dilinin İlk Ansiklopedik Sözlüğü-Divan-ı Lügati't Türk(1072-1077), Kaşgarlı Mahmut
*Türk Dilinin İlk Dil Bilgisi Kitabı-Divan-ı Lügati't Türk(1072-1077), Kaşgarlı Mahmut
*İlk Anı Örneği-Babürname(Vakayi) (15.yy) , Babür Şah
*İlk Fabl Örnaği-Harname (15.yy) , Şeyhi
*İlk Şuara(Şairler )Tezkiresi-Mecalisü'n-Nefais(15.yy) ,Ali Şir Nevai
*İlk Seyehat-name Örneği-Mir'atü'l-Memalik (16.yy/ 1557), Seydi Ali Reis
*Anadolu Sahasındaki ilk Tezkire-Heşt Behişt (16.yy), Sehi Bey
*İlk Gezi Yazısı Örneği-Seyahat-name (17.yy), Evliya Çelebi
*İlk Bibliyografya-Keşfü'z Zünun (17.yy) ,Katip Çelebi
*Matbaada Basılan ilk Kitabımız-Vankulu Lügati (1729), Vankulu Mehmet Efendi
*Batılı Anlamda İlk Günlük-Seyahat Jurnali (1827) ,Direktör Ali Bey
*İlk Makale-Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi (1860) , Şinasi
*İlk Atasözleri Kitabı-Durub-ı Emsal-i Osmaniye (1863) ,Şinasi
*İlk Edebiyat Ders Kitabı-Talim-i Edebiyat (1872) , Recaizade Mahmut Ekrem
*İlk Eleştiri-Tahrib-i Harabat (1885),Namık Kemal
*İlk Mülakat (Röportaj)-Rüya, Ziya Paşa
*İlk Tarih ve Coğrafya Ansiklopedisi-Kamus'ül-A'lam(1889-1898)
*İlk Türkçe Sözlük-Kamus-ı Türki (1899-1900) , Şemseddin Sami
*Özdeyiş Örneklerini Veren İlk Eser-Lehçet'ül-Hakayık, Ali Bey


ŞİİR

*İlk Mesnevi-Kutadgu Bilig (1069-1071) , Yusuf Has Hacip
*İlk Didaktik Şiir Örneği-Kutadgu Bilig (1069-1071) , Yusuf Has Hacip
*Aruzla Yazılan İlk Eser-Kutadgu Bilig (1069-1071) , Yusuf Has Hacip
*İlk Şiir Çevirisi-Tercüme-i Manzume(1859), Şinasi
*İlk Antoloji-Harabat (1874) ,Ziya Paşa
*İlk Köy Şiiri-Köylü Kızların Şarkısı, Muallim Naci
*İlk Pastoral Şiir-Sahra (1879) ,Abdülhak Hamit Tarhan
*İlk Mensur Şiir Örnekleri-Mensur Şiirler(1889), Halit Ziya uşaklıgil
*İlk Kafiyesiz Şiir-Validem (1913) , Abdülhak Hamit Tarhan
*İlk Çocuk Şiir Kitabı- Şermin (1914), Tevfik Fikret
 
Top