• Merhaba Ziyaretçi.
  "Siyah Beyaz" konulu fotoğraf yarışması başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizinde bu yarışmaya katılamanızı isteriz.

Dördüncü Haçlı Seferi

brunette

Üye

testtesttest

DÖRDÜNCÜ HAÇLI SEFERİ​

asıl maksat Kudüs'ü geri almak olarak gösterilmesine rağmen (asıl amaç doğu batı ticaret yollarının ele geçirilmesi, zenginleşilmesi İstanbul'un güzellikleri ve zenginliği karşısında şaşkına dönmüş olan haçlılar Kudüs seferine küçük bir azınlıkla devam etmiş büyük çoğunluk İstanbul'da kalmıştır. Bizans ta Katolik imparatorluğu ilan edilir 1261kudüs yerine bir yerde Bizansı almayı seçmişler
Dördüncü Haçlı Seferi, 1200-1204 yılları arasında gerçekleşen bir Haçlı seferidir.
Papa III. Innocentius, Kudüs'ü kurtarmak maksadıyla; tüm Avrupa'yı sefere davet etmiştir.
Alman imparatoru 3. Heinrich'in düzenlediği 3. haçlı seferine Venedikliler de bütün deniz kuvvetleri ile katıldılar. ancak bu haçlı seferi Kudüs yerine Ortodoks Bizans’a karşı yapıldı ve 4. haçlı seferi olarak adlandırılır.
1195’te tahttan indirilen imparatorun oğlu prens Aleksios hapisten kaçıp Venedik’e gelmiş ve babasının yerine geçmiş olan 3 Angelos’a karşı Venedikliler ve öbür haçlılardan yardım istemişti. bunun üstüne , haçlı ordusu , Kudüs seferinden vazgeçerek , Aleksios’un isteğini Bizans’ın kendilerine büyük bir para vermesi karşılığında kabul etti. Venedikliler de haçlı ordusunun atlarını ve erlerini , para karşılığı bizans önüne taşımayı kabul ettiler . haçlı ordusu 24 haziran 1203’te İstanbul’a geldi ve kent 17 temmuz 1203’te haçlıların eline geçti. daha önce tahttan indirilmiş olan imparator yeniden tahta çıkarıldı , oğlu Aleksios da , Aleksios 4 adı ile ortak imparator ilan edildi. ancak bu durum çok sürmedi , Bizanslılar haçlılara vermeyi vaat ettikleri parayı ödemeyince haçlılar davranışlarını değiştirdiler .
önce istanbul önlerinde venedikliler ile öbür haçlılar, Bizans imparatorluğu topraklarını aralarında bölüştüren bir anlaşma imzaladılar ; ardından da 13 nisan 1204’te saldırıya geçerek kente girmeyi başardılar .
Papa Üçüncü İnnocentius’un çağrısı, Foutges de Neville’nin propagandası netîcesinde Bonifacio’nun tertib ettiği bu Haçlı seferine Almanya İmparatoru Altıncı Heinrich katıldı. Papanın îtirâz etmesine rağmen Haçlılar, Venedik gemileriyle İstanbul önüne geldiler. 1204 yılında Ortodoks Bizanslılardan İstanbul’u aldılar. Şehrin zenginliği, Katolik Hıristiyanları şaşkına döndürdü.
Haçlılar İstanbul'u yağmaladılar, dağıttılar, tahrip ettiler.
Ayasofya’da dahil olmak üzere bütün anıtsal yapılar tahrip edildi, yüzlerce yıllık yazma kitaplar yakıldı.
Haçlılar aynı dine sahip oldukları insanlara zulmettiler, eziyet ettiler. Her türlü kötülüğü, pisliği dindaşlarının üstünde uygulamışlardır. İnsanlar katledildi.
birçok değerli Bizans eseri Avrupa’ya taşındı
Bizans İmparatoru, tahtını İstanbul’dan İznik’e taşıdı. Bu olay, Bizans tarihinde ilk defa oluyordu.
haçlılar kente egemen olduktan sonra daha önce mart 1204’te istanbul önlerinde kendi aralarında yaptıkları ve bizans imparatorluğu topraklarının bölüştürülmesi ile ilgili anlaşmaya uygun olarak imparatorluk topraklarını kendi aralarında payettiler. daha sonrada haçlı komutanlarından marki bonifacio di monferratto’yu imparatorluk tahtına çıkardılar . böylece istanbul’da bir katolik latin imparatorluğu kurulmuş oldu. bu imparatorluk da 57 sene ayakta durabildi. daha sonra bizanslılar istanbulu alarak ikinci bizans dönemini başlattılar.
Bu sefer sonunda Venedik ve Ceneviz Devletleri, Yakındoğu’da, büyük nüfuz ve toprak parçaları elde edip zenginleştiler. Haçlılar, dindaşları olan İstanbul’un Ortodoks Hıristiyanlarına çok zulüm ve eziyet yaptılar. İstanbul’un sanat eserleri, zengin olmak hırsıyla tahrib edildi, evler yağmalanıp, binlerce İstanbullu şehrin tarihinde görülmemiş insanlık dışı tecavüzlere uğradı, soyuldu ve işkenceyle öldürüldü. Dördüncü Haçlı Seferinden, Müslümanlardan ziyade, Ortodoks Hıristiyanlar zarar gördü.

Kısaca;
 • Üçüncü haçlı seferi amacından sapan bir haçlı seferidir.
 • Papa 3. Innocentius haçlı seferi için bir çağrı yapmıştır.
 • Venedik gemileri ile deniz üzerinden haçlı seferleri yapılmıştır.
 • İstanbul ele geçirilmiştir.
 • Haçlılar İstanbul'u yağmalayıp dağıtmışlardır, insanlara zulmedip işkence etmişlerdir
 • Haçlılar tarafından Latin İmparatorluğu kurulmuştur.
 • Bizans merkezini İnzik'e taşımıştır.
 • Bir kısmı İznik Rum İmparatorluğu olmuş, diğer kolu ise Trabzon Rum İmparatorluğu olmuştur.
 • Asıl amaçları Eyyubilerin Suriye kıyılarını ele geçirip Yafa Kontluğuna son vermekti ama haçlı seferleri amaçlarından sapıp orada Rum imparatorlukları kurmuşlardır.
 • Bir Katolik Ortodoks çatışmasına dönen dördüncü haçlı seferinden sonra dört tane büyük haçlı seferi daha düzenlenmiştir.
 • Hiçbiri Anadolu üzerinden yapılmamıştır ve hiç birinden başarı da elde edememişlerdir.
 

KaderKatibi

Dürüstlük insanın kartvizitidir, Matbaada basılmaz
Özel üye

testtesttest

Hıristiyanlarda asırlarca mezhep kavgası olmuştur bunun örneğide İstanbulda katoliklerin ortadokslara yaptığı zulüm. Ruslar Hıristiyanlığın ortadoks mezhebinden Avrupanın çoğunluğu ise katolik.Aradaki rekabetin başka boyutuda budur
 
Top