Doğal ve Ekolojik Yaşamı Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşları

Suskun

V.I.P
V.I.P
Doğal ve Ekolojik Yaşamı Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşları


Denizlerimizde çeşitli etkenlere bağlı olarak gelişen su altı yaşamının olumsuz etkilenmesi sonucu denizlerimizde bir çok balık çeşidimiz azalma ve tükenme sürecine girdi. Tabi bu kirlenmeler bir anda oluşmadı kendisini farkettirmeden uzunca bir zaman dilimi sonucunda
oluştu ve bu durum karşısında yönetimlerin çözüm üretmediği yada üretemediği durumlarda SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) ortaya çıktı.

Sivil Toplum kuruluşları, sivil insiyatife dayalı, vatandaşa endeksli, yani sesimizi duyurmaya çalıştığımız bir yapı olarak da düşünülebilir. Türkiye de en önemli eksiklerden biri de STK ların vatandaşlarla bütünleşememe sorunudur.
Genellikle aklımızda şu sorular oluşur.
STK lar ne işe yarar?
STK lar seslerini nasıl duyururlar?
STK lar faaliyetlerine katılmak ücretlimidir?
STK ların faaliyetlerine katılmak bize ne artılar kazandırır.

daha bir çok soru üretilebilir. Ancak vatandaşlar STK lar ile faaliyet anlamında organıze olmuş olsa belki de bugün ekolojik sorunlar Türkiyenin gündemine oturacaktı.

Bilgi amaçlı olarak Türkiye de faaliyet gösteren çevreci kuruluşların bazılarını buraya ekledim. Diğer arkadaşların da başka bildiği çevreci kuruluşlar varsa buradan bizimle paylaşması bilgilendirme açısından güzel olacağını umuyorum.
unutmamak gerekir ki denizcilikle çevreyle ilgili herhangi bir olumsuzluğu bu kuruluşlar la da paylaşabilirsiniz

Türkiye gibi ülkelerde bu tür kuruluşların "naber nasılsın" türünden sohbetlerin edildiği bir kahve ortamından çıkıp; proje üreten, ürettiği projenin metodolojik adımlarını belirleyen, bu konuda yönetimlere bilgi veren bir yapıya kavuşmalı ki o zaman biz vatandaşlar da STK ların etkinliğine inanalım.

Ancak madalyonun bir diğer yüzü de vatandaşın STK ları keşfedecek bilince sahip olmayışıdır. Onları etkileyecek onları harekete geçirecek yöntemi ve methodu da bilmemektedir. Dışarıdaki bir insan ya bu kuruluşları bilmemekte, ya da aklında STK lar bolca sohbet edilen bir ortam olarak değerlendirilmektedir. Bu aslında pek yanlış bir yargı sayılmaz. Ancak bu kurumlar yeterli etkinliği gösteremiyorsa, insanların en azından bu kurumların varlığını bilmesi kendileri için bir kuvvet olacaktır. Bu açıklamaları yaptıktan sonra bu kuruluşlarla ilgili bilgileri de vereyim.

Doğal, organik, ekolojik yaşamı destekleyen Sivil Toplum Kuruluşlarının listesi, tanıtımları, amaçları ve iletişim bilgileri.


Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG)

AFAG, "Akdeniz fokunu korumak; Akdeniz'i korumaktır!" anlayışı ile, Akdeniz fokunun ve onun yaşam ortamı olan Akdeniz kıyı ekosisteminin korunması ve araştırılması amacıyla Türkiye'de kurulmuş ilk ve tek ihtisaslaşmış sivil toplum kuruluşudur.

AFAG, Avrupa'nın en nadir memeli türü olan Akdeniz fokunun Türkiye kıyılarında yaşamını sürdürmesi ve türün yaşam ortamı olan kıyıların korunması için çaba göstermekte ve çalışmalar yapmaktadır.

Adres: Kazakistan Cd. No: 94/5 Emek 06510 Ankara
Tel: +90 (312) 213 08 34
Web: www.afag.orgBölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye
Merkezi ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi (REC), 1990 yılında ABD, Avrupa Komisyonu ve Macaristan tarafından kurulmuş bağımsız uluslararası bir kuruluştur. Bugün, tarafsız ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak çalışan REC'in hukuki temeli, 28 ülkenin hükümetleri ve Avrupa Komisyonu tarafından imzalanmış bir tüzüğe dayanmaktadır. REC'in Türkiye Ofisi 2004 yılında Ankara'da kurulmuş ve TBMM tarafından onaylanmıştır.

REC, sürdürülebilir kalkınmanın çeşitli alanlarında çalışarak, paydaşlara çevre politikaları, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, çevresel bilgi ve atık yönetimi gibi konularda etkin çözümler üretmeleri için destek vermektedir.

Adres: İlkbahar Mahallesi 15. Cd. 296. Sk. No:8 06550 Yıldız Çankaya / Ankara
Tel: +90 (312) 491 95 30 (Direktör)
Web sitesi: www.rec.org.trBuğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
Yaşamını sürdürürken diğer yaşamlarla uyum içerisinde ve ekolojik bütüne saygılı bir toplum hayaliyle 12 Ağustos 2002 tarihinde kurulmuştur. Bu hayale ulaşabilmek için "bu yönde örnekler oluşturma, var olana destek olma ve bilginin dolaşımını sağlamak" misyonunu üstlenmektedir. Derneğin amacı; tek tek bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemektedir.

Adres: Lüleci Hendek Cd. 120/1-2 Kuledibi / İstanbul
Tel: +90 (212) 252 52 55
Web: www.bugday.org

Çekül Vakfı

Ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulmuştur. "Doğal kaynakları", "kültürel mirası" ve "insan"ı bir bütün olarak ele alarak, doğal ve kültürel çevreyi korumak için "kent-havza-bölge-ülke" ölçeğinde projeler geliştirmektedir.

"Koruma-değerlendirme-yaşatma" amaçlı projelerin hayata geçirilebilmesi ve sonuç alınabilmesi için benimsediği strateji, "kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği"ne öncelik verilmesidir.

Doğal ve kültürel varlıkların sürekliliğini ülke gündemine taşımak için umut ve özveriyle güçlenen, bilgi ve katılımla beslenen, "gönüllülük" esasına dayalı sivil girişimlerini, "doğa", "kültür", "eğitim", "tanıtım", "örgütlenme" ana başlıkları altında sürdürmektedir.

Adres: Ekrem Tur Sk. No:8 Beyoğlu 34435 İstanbul
Telefon: +90 (212) 249 64 64 - 251 54 44
Web: www.cekulvakfi.org.trÇevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO)
Türkiye'de ambalaj atıkları geri kazandırma sisteminin oluşmasında ve yönlendirilmesinde etkin rol oynamak ve katkıda bulunmak amacı ile 1 Kasım 1991'de kuruldu.

Bu amaca ulaşmak için, Avrupa Birliği'nin kabul ettiği atık ve geri kazanım ilke ve kurallarını, Entegre Atık Yönetimi ilke ve kurallarını, Kamu-Endüstri-Tüketici sorumluluk paylaşımı ilke ve kurallarını benimsiyor. Bu ilke ve kurallara uygun projelere katkı sağlıyor.

Adres: Koşuyolu 34718 Kadıköy / İstanbul
Tel: +90 (216) 428 78 90 - 94 (4 Hat)
Web: www.cevko.org.tr
DenizTemiz Derneği (TURMEPA)
Deniz ve kıyılarımızın kirletilmemesini ve bu konuda ulusal ve uluslararası kanun ve anlaşmaların uygulanmasını sağlayacak etkili bir güç olmayı amaçlamaktadır.

Aldığımız her nefeste denizlerin payı var. Yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz oksijenin %70'ini denizler sağlamaktadır. Dünyadaki en büyük protein kaynağı denizdir. Kanser ilaçlarının %65 i deniz canlılarından ve bitkilerinden yapılmaktadır.

Elimizdeki bu cevher ne yazık ki her geçen gün kirlenmektedir. DenizTemiz Derneği olarak inanıyoruz ki müdahale etmek için geç değildir. İnsanları bilinçlendirerek durumun vahametini anlatabilir, davranışları olumlu yönde değiştirebiliriz.

Adres: Nakkaşatepe Aziz Bey Sk. No:26 34674 Kuzguncuk / İstanbul
Tel: +90 (216) 310 93 01 - 341 77 77
Web: www.turmepa.org.trDoğa Derneği
İnsanın; bütün varlıklara ve ekolojik bütüne saygı duyduğu, varoluşunun doğa üzerindeki etkisini bilerek yaşadığı ve sonucunda, doğanın korunmasına bile gerek kalmayan bir yaşam tarzı geliştirdiği bir dünyaya ulaşmak amacıyla çalışmaktadır.

Başta kuşlar olmak üzere nesli tehlike altında olan türlerin, Önemli Kuş Alanları ve Önemli Doğa Alanları'nın ve bu alanlar arasındaki geçiş bölgelerinin korunması için çalışmalar gerçekleştirir.

Adres: Kennedy Cd. Boylu Apt. 50/19 Kavaklıdere / Ankara
Tel: +90 (312) 448 05 37 - 448 08 23 - 448 09 56
Web: www.dogadernegi.org - www.sifiryokolus.orgDoğal Hayatı Koruma Derneği ve Vakfı (DHKD & WWF Türkiye)
Amacı Türkiye'nin olağanüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının değerinin farkına varılması, koruma altına alınmasıdır. Bu amaçla koruma projeleri yürütmekte; ilgili yasaların uygulanabilmesi için lobi faaliyetleri sürdürmekte; kamuoyu, yerel/merkezi yöneticiler ve şirketlerle işbirliği yapmaktadır.

Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini koruma sorumluluğunun iş dünyası, resmi kurumlar, bireyler ve genel kamuoyu tarafından paylaşılması gerektiğine inanmaktadır. Bu bağlamda da tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarına ağırlık vererek toplumun her kesiminden aktif katılım beklemektedir.

Adres: Büyük Postane Cd. No: 43-45. K: 5-6 Bahçekapı 34420 İstanbul
Tel: +90 (212) 513 21 73 - 528 20 90
Web: www.wwf.org.trDoğa ile Barış Derneği
Toplumun birleşik gücünü insan ve doğa sevgisinde odaklaştırarak sürdürülebilir çevrede yaşayan bilinçli üreten ve tüketen toplumu oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Başta çevre olmak üzere tüm sorunların çözümü için bilgili, bilinçli, örgütlü toplum oluşturabilmek amacıyla yaygın organizasyonlar yapmaktır.

Adres: Fener Kalamış Cd. On İki Apartmanı No:30 D:3 Kızıltoprak-Kadıköy/İstanbul
Tel: +90 (216) 414 90 25
Web: www.dogailebaris.org.trEge Doğal Yaşamı Koruma Derneği

Tüm ekolojik süreçleri ve doğal bütünlüğü tanımayı, tanıtmayı ve korumayı; ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmayı; doğa ile uyumlu sürdürülebilir bir yaşamı desteklemeyi amaç edinmiştir.

Adres: Mithatpaşa Cd. No:5 SSK Konak Blokları Büro 354 Konak / İzmir
Tel: +90 (232) 482 08 18
Web: www.egedoga.orgEkolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO)


Dünyada başlangıcı çok eski yıllara dayanan ekolojik tarım düşüncesi, zaman içinde uygulanmaya başlamış ve bu süreçte faaliyetleri yönlendirme amacı ile birçok ülkede farklı kuruluşlar oluşmuştur. Türkiye' de ekolojik tarım ilk defa 1980'li yılların başında ticari anlamda sözleşmeli çiftçilerle yapılmaya başlanmıştır. Ülkemizde ekolojik tarımın belli bir şemsiye organizasyon altında hızlı ve sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla ekolojik tarım felsefesine inanan üretici, tüketici, işleyici, kontrolör, araştırıcı ve teknik elemanların katılımıyla "Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği" (ETO) 1992 yılında İzmir' de kurulmuştur. Derneğin bu sektörde çalışanlar, araştırıcılar, teknik elemanlar, üreticiler, ihracatçılar, ticaretle uğraşanlar ve tüketiciler gibi farklı kesimlerden oluşan, ülkemizin tüm yörelerinden biraraya gelen 300 den fazla üyesi bulunmaktadır.

Adres: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü K:3 Bornova / İzmir
Tel: +90 (232) 388 40 00 / 1396
Web: www.eto.org.tr

ETKO Ekolojik Tarım Kontrol Organizasyonu Derneği
ETKO Tarım ve Köyişleri Bakanlğının 11.04.2003 tarih ve PPD-ET-1/2003-2920 sayılı kararı ile Organik Tarım'da kontrol ve sertifikasyon işlemleri için yetkilendirilmiştir.

Genel anlamda verimde sürekliliği sağlayan, insan ve çevre sağlığını tehdit eden kimyasal maddelerin kullanılmadığı ve bu maddelerin kalıntılarının bulunmadığı besin değeri yüksek ürünlerin yetiştirildiği, toprak sağlığının düzeltildiği ve verimliliğinin sağlanarak korunduğu, çevrenin kirletilmeyip tahrip edilmediği ve mümkün olan en az enerji girdisiyle üretimin yapıldığı bir sistemdir. ETKO tarafın
dan sertifikalandırılabilmek için üreticinin organik tarım uygulamaları için almış olduğu karar ve göstereceği çaba önemlidir. Üreticiler kimyasal girdilerden ziyade daha çok üretim tekniklerini kullanırlar. Bunlar ürün rotasyonu, organik hastalık ve zararlı mücadelesi, mekanik yabancı ot kontrolü, hayvan gübresi ve yeşil gübreleme uygulamalarının yapılması gibi tekniklerdir. Organik ürünlerin işlenmesi de yönetmeliklerce belirlenmiştir.

Adres: 160 Sk. No: 13/7 35040 Bornova - İzmir
Tel: +90 (232) 339 76 06
Web: www.etko.orgGeleneksel Tıp Derneği
Amacı, dünyanın önemli bölümünde varlığını sürdüren yerel ve geleneksel tıptan yola çıkarak, daha insani, ekolojik, erişilebilir, adil ve rasyonel bir tıp yaklaşımını geleceğe taşımak konusunda çalışmalar yapmaktır.

Sorumluluğundaki 14 dönümlük Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde 400 kadar etiketli bitki türü ekili bulunmakta ve Sağlık Araştırmaları Merkezi, Bitki laboratuarı - Herbarium ve Sera yer almaktadır.

Adres: Merkezefendi Mah. Yeni Çiftlik yolu 1/1 İstanbul 34015
Tel: +90 (212) 664 41 55
Web: www.merkezefendi.orgGDO'ya Hayır Platformu
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara Hayır Platformu, başta ekolojik ürün üreticileri ve ekoloji örgütleri olmak üzere tüm ülkede örgütlü çevre platformlarını oluşturan yerel derneklerden ve konuyla doğrudan ilgili STK'lardan oluşuyor.

Web: www.gdoyahayir.orgİstanbul Çevre Konseyi Federasyonu
Adres: Halaskargazi Cd. No:183 D:16 34380 Pangaltı / İstanbul
Tel: +90 (212) 225 11 99 - 225 25 56
Web: www.istcef.orgKuş Gözlem Toplulukları
Sayıları hızla artan kuş gözlemcilerinin oluşturduğu topluluklar ülkemizde giderek artıyor. Kuş gözlem toplulukları, gerçekleştirdikleri çalışmalarla kuşların ve doğanın korunmasına katkı sağlıyor.

Web: www.kustr.orgORGÜDER Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği

Türkiye'de tüm organik ürün sanayi sektörüne yönelik; her türlü organik gıda ürünleri üretiminde veya gıda dışı organik ürünler üretiminde iştigal eden üretici ve sanayicileri ile, başka ülkelerde aynı veya benzer alanlarda faaliyet gösteren sanayicileri, yoksa Türkiye'deki şirketlerini, yoksa ortaklıklarını veya yetkili temsilciliklerini bir çatı altında toplayarak aralarındaki mesleki dayanışma, yardımlaşma ve işbirliğini geliştirmek, bilgi alış verişinde bulunmak, tüketiciler ve kamuoyu ile iletişim içerisinde bulunmak suretiyle onların bilgi edinmelerine, organik ürünleri tanıma ve kullanma faaliyetlerine yardımcı olmaktır.

Adres: Bankacı Sk. No:4/6 (06640) Kocatepe / Ankara
Tel: +90 (312) 419 39 98 - 419 40 25
Web: /www.orguder.org.trSivil Toplum Geliştirme Merkezi
Sivil örgütlerin bilgi, ekonomik güç ve cesaret eksikliklerini giderecek çalışmalarla verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

Adres: 89. Sk. 14/9 06550 Yıldız Çankaya / Ankara
Tel: +90 (312) 442 42 62 (pbx)
Web: www.stgm.org.trTEMA Vakfı
Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığın korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla kurulmuştur.

Adres: Çayır Çimen Sk. Emlak Kredi Blokları A-2 Blok K:2 D:8 34330 Levent / İstanbul
Tel: +90 (212) 283 78 16
Web: www.tema.org.trTemiz Enerji Vakfı
İnsanoğlu, ateşi bir enerji kaynağı olarak kullanmaya başladığından beri, dünya yüzünde sadece gıdadan alınan enerji ile yaşamını sürdüren diğer canlılardan ayrılarak, yeni bir döneme girmiştir. O günden bu güne yeni enerji kaynakları arayan ve bulan insanoğlu, bu kaynakları kendi amaçları için giderek artan tutarlarda kullanagelmiştir. Geçmişte olduğu gibi bungün de, daha çok enerji kullanan insan toplulukları daha güçlü olmakta ve daha rahat yaşamaktadırlar. Bu yönüyle, yaşamımızda önemli yeri olan enerji kullanımından vazgeçemeyiz.

Enerji kaynaklarının bu denli artan tutarlarda kullanılmasında ortaya çıkan ve insanoğlunun yaşadığı çevreyi olumsuz yönde etkileyen çevre etkileri ile bazı enerji kaynaklarının tükenir olmaları, özellikle yirminci yüzyılın son çeyreğinde insanları bu konularda düşünmeye ve bu sorunlara çözüm üretmeye zorlamıştır. Temiz enerji kaynaklarına yönelme, tükenmez enerji kaynaklarına yönelme, enerjinin daha verimli kullanımına yönelme, hep bu sorunlara çözüm arama çalışmaları ile ortaya çıkmıştır. Temiz Enerji Vakfı, bu konulardaki çalışmaların desteklenmesinin önemine inanan kişi ve kurumların katkısı ile oluşmuştur. Vakıf 1994 yılında Ankara'da kurulmuştur.

Adres: Atatürk Bulvarı 221 Kavaklıdere 06100 Ankara
Web: www.temev.org.trTÜDAV Türk Deniz Araştırmaları Vakfı

Türkiye sularını, bu sulardaki yaşamı araştırmak, tanıtmak ve korumak amacıyla bir grup bilim adamı, deniz sektöründe çalışan kişiler ve doğaseverler tarafından 1996 yılında kurulmuştur. Üç tarafı denizlerle çevirili olmasına rağmen Türkiye denizleri üzerindeki araştırmalar yetersizdir. Oysa araştırma yapılmadan denizlerden doğru olarak faydalanılamaz ve korunmaları da sağlanamaz. Amaç bu boşluğu doldurmaya yardımcı olmaktır.

Adres: P.K. 10 Beykoz 81650 İstanbul
Tel: +90 (216) 424 07 72
Web:TÜRÇEK Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu
Çevre ve doğa koruma konusunda, siyaset üstü çevre politikaları geliştiren, demokratik, katılımcı bir anlayışa sahip, çeşitliliğe saygılı, kamu yararına çalışan ve kar amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Adres: Mühürdarbağı Sk. No:6/3 Kadıköy / İstanbul
Tel: +90 (216) 338 00 17
Web: www.turcek.org.tr
 
"İnsan uğraşlarında hiçbir sınır olmamalı. Hepimiz farklıyız. Hayat ne kadar kötü görünürse görünsün, her zaman yaparak başarabileceğin bir şeyler var.
Yaşam Varsa Umut Var"
 
Geri
Top