Diyot Tüpü Akımı Nasıl İletir

BeReNN

Alyam?
Özel üye
Modern diyot tübünün tabanından dışarı çıkan sekiz veya dokuz tane uç vardır.

diode.jpg


Bunlar diyodun standart bir tüp yuvasına sağlamca oturtulmasını sağlar. Fakat bu uçlardan sadece dört tanesi elektriksel bağlantılar için kullanılır. Bunlardan bir tanesi anoda, bir tanesi katoda ve iki tanesi de ısıtıcıya bağlıdır.

Isıtıcı, bir elektrik lambasının flamanı gibi, ince bir tungsten telinden ibarettin fakat bu tel lambadaki gibi spiral şekilde yapılmış değildir.Flamanı kırmızı yahut hemen hemen beyaz hale gelinceye kadar ısıtmak için içerisinden şiddetlice bir akım (alternatif veya doğru akım) geçirilir. Flaman, tüpûn tabaniyle ûst tarafına yakın bir destek arasına gerilmiştir. Katot, flamanın etrafına geçirilmiş, fakat ona değmeyen madensel bir silindirdir. Flamandan ışınlanan ısı katodun sıcaklığını yükseltir, böylece katodun dış yüzeyini kaplayan baryum oksit ve stronsiyum oksit karışımı elektron vermeye başlar.

Katot soğuk iken elektron vermez, fakat sıcaklığı arttıkça daha fazla elektron fırlatmaya başlar, bu elektronlar katodun etrafında toplanarak gittikçe büyüyen bir bulut teşkil eder. Bu elektron bulutunun (yahut boşluk yükünün) katottan uzaklaşması kendi elinde değildir, onun için katot elektron verdiği zaman bile içerisinde boş bir kısım kalır. Bu durumda tüp elektrik devresinde bir kesiklik gösterir ve nasıl ki devrede açık bir anahtar olduğu zaman akım geçmezse aynı şekilde tüpten de geçemez. TObOn içerisinden bir akım akıtmak için elektron bulutunun harekete geçmesi gerekir, çünkü akımı taşıyan şey elektronlardır ve akım da elektronların akışıdır

 
Top