Dışarı Çıkmak Mı Evde Kalmak Mı? Yapacağınız Seçim Zekâ Seviyeniz Hakkında Bir Şeyler Söyleyebilir!

Lelis

Ben O Eski Ben Değilim!!!
V.I.P
Yapılan bilimsel bir araştırmanın sonuçları dışarı çıkmak yerine evde kalmayı tercih eden insanlar daha zeki olduğunu ortaya koyuyor. British Journal of Psychology bilim dergisi tarafından yapılan bu analiz, az kişi ile sosyalleşen insanların daha mutlu yaşam biçimlerine sahip oldukarını doğrulamakta.

Araştırma geniş bir yelpazedeki yer ve durumlardan (farklı dinler, etnik kökenler, mali durum, cinsiyetler ve yönelimler) oluşan 15.000 kişiyi kapsıyor. Evde kalmayı tercih eden insanların diğerlerine nazaran daha yüksek IQ’ya sahip olduğu bulunmuştur.Psikolog Satoshi Kanazawa ve Norman Li liderliğindeki uzman ekibi, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde yaşayanların küçük topluluklarda yaşayanlara göre daha az mutlu olduğu tespit edildi.

Daha yüksek zeka seviyesine sahip bireyler sosyalleşmeden çok hoşnut olmayıp bunun yerine yalnız kalmayı tercih ediyor. Bulunan bu sonuçlar beyinlerimizin modern yaşam şartlarına daha kolay uyum sağlaması adına bir adım niteliğinde. Analizlerini ” savan mutluluk teorisi” ne bağlayan araştırmacılar, avcı-toplayıcı atalarımızın yaşam biçiminin günümüzdeki koşullarda bile hâlâ dünyada yaşadığımız hayatı etkilediğini düşünmeye başladılar.

Örneğin, Afrika savanası’ndaki hayat, kentin yaşamından oldukça farklıdır. İnsanların yaklaşık 150 kişiden oluşan dağınık gruplar halinde yaşamış olduğunu ve kendi kabilelerinde sosyalleşmenin, beslenme ve çoğalma açısından sağ kalmanın çok önemli olduğunu düşünmektedir. İnsanların sahip olduğu bu düşünce yapısı Kanazawa ve Li’ nin son sonuçlarını haklı çıkarıyordu. Toplumun büyük bir kısmı aynı şeyler konfor, keyif ve memnuniyet bulsa da, entellektüel katsayısı biraz daha yüksek olanlar ise farklı şeyler tercih ediyordu. Beyindeki değişiklikler ve son derece zekice olan gereksinimler , modern zamanların sürekli değişikliklerini ve taleplerini birlikte gelmiştir.

Dünyayla olan bağımız her zamankinden daha sıkı olmasına rağmen, beyin yalnızlık yaşamı için hazırlanıyormuş gibi görünüyor. Başka bir deyişle, Kanazawa ve Li’ye göre, akıllı insanlar evlerinin bir köşesinde anlar yaşamak ister; çünkü zihinleri atalarımızın alışkanlıklarına aykırı olarak modern yaşam tarzına daha iyi adapte olmuşlardır.

Çok akıllı bir kişi, kendisinin gurusu, ustası veya idolüdür. Başkalarının çalışmalarından ilham alabilir, ancak bildikleri şeylerden biri, çok çalışarak, cevap ararken ve bilgi ufkunu genişletirken aramak istedikleri tüm bilgileri bulmasıdır.
 
Top