• Merhaba Ziyaretçi.
    Artık kazanılan ÇTL miktarları istenildiğinde TL ile değiştirilebiliyor. Konu ile ilgili detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.
  • Merhaba Ziyaretçi.
    "Güzel söz" konulu yarışma başlatıyoruz. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

DERİSİ KULLANILAN HAYVANLAR

CANISIKILANADAM

Özel Üye
Özel üye
Türkiye’de dericilik sektöründe hammaddeye ulaşmak oldukça zorlu bir süreçtir. Büyükbaş hayvan derilerinin yüzde 54’ü, küçükbaş hayvan derilerinin ise yüzde 25’i yurtiçinden karşılanırken, geri kalan oran ise ithal edilmektedir. Bunun nedeni ise sayı ve kalite açısından Türkiye’de hayvan derisinin yeterli olmamasıdır. Hayvancılık alanında yaşanan gerileme de deri ithalatını arttıran unsurlardan biri olmuştur.

Giyimden dekora, ilaç sanayisinden aksesuara, ısınmadan döşemeye kadar çok geniş bir alanda kullanılan deri için bazı hayvanlar tercih edilmektedir. Her hayvanın derisi kullanılmaz, kullanılabilen hayvan derileri de kendi içlerinde farklı özellikleri barındırdığı için de farklı alanlarda ve amaçlarda kullanılmaktadır. Derisi kullanılan hayvanları küçükbaş, büyükbaş ve av hayvanları olarak 3 ayrı kategoride ele alabiliriz.

Küçükbaş Hayvan Derileri

Koyun ve Keçi Derileri
: Türkiye’de en çok derisi kullanılan hayvanlar içerisinde ikinci sırayı alan koyun derisidir. Kuzu ve koyunların bir kısmı kürkçülükte bir kısmı da dericilikte kullanılmaktadır. Yün yapıları kıvrımlı ve ince olan koyun ve kuzuların deri yapıları da o oranda esnektir. Daha kalın kıl yapısına sahip olan koyun ve kuzu derileri ise daha sıkıdır. Keçi ve oğlak derisinin en çok bulunduğu ülkeler sıralamasında ise Türkiye 3. Sırada yer almaktadır. Bağ dokusundan ve üst yüzeyindeki karakteristik sırça deseninden dolayı genç keçi ve oğlaklardan kaliteli deri elde edilir.

Büyükbaş Hayvan Derileri

Dana ve İnek derileri:
Derisi kullanılan büyük baş hayvanlar ise düve, inek, dana, boğa ve öküz derisidir. Türkiye’de dekor, ayakkabı, çanta ve giyimde ağırlıklı olarak dana derisi tercih edilmektedir. Henüz gelişmemiş erkek hayvan derisi olan bu deri cinsi hem kaliteli hem de sıkı bir yapıya sahiptir. İnek derilerinde ise çok fazla gebelikten dolayı karın ve yanlarda esnemeler ve genişlemeler görülür. Bundan dolayı deri kalitesi düşüktür. Türkiye’de boğalar da genellikle damızlık olarak seçildikleri için deri dokusu kötüdür.

Av ve Kürk Hayvan Derileri

Avcılıkla avlanan ve genellikle kürkü için kullanılan hayvanlar içerisinde ise Napa bir av hayvanı olarak dikkat çeker. Kürk hayvanlarında ise yeni doğmuş kuzudan elde edilen karagül kürkü değeri yüksek bir kürktür. Tilki de ceket, mont yapımında kürkü en fazla kullanılan hayvanlardan biridir. Kürkü kullanılan hayvanlardan diğerleri ise, koyun, vaşak, vizon, leopar, tavşan, kanguru, samur, fok, kurt ve samurdur. Diğer taraftan özellikle de ayakkabı, çanda, aksesuar yapımında yılan ve timsah derisi de oldukça fazla kullanılan deriler arasında bulunmaktadır.
 
Top