Derin Düşünce Yapısına Sahip ve Hassas Ruhlu İnsanların Anlayabileceği 9 Şey

Lelis

Ben O Eski Ben Değilim!!!
V.I.P
1. Her şeyi derinden analiz ederler.

En fazla hassasiyete sahip insanlar çok fazla düşünürler ve genellikle kendilerine haksızlık ederler. Asla kendilerini bir mola vermezler ve her şeyi oldukça derinden hissetmek için uğraşırlar.

2. Gördükleri her şeyden bir anlam çıkarırlar.]
Gördükleri ve hissettikleri her şeyde anlam bulurlar. Hassas ruhlar genellikle hayatta yaşadığı şeylerden hemen ders çıkarırlar ve hayatta karşılaşılan çoğu soruya cevap aramayı öğrenirler.

3. Her şeyi ciddi bir şekilde yorumlarlar.
Hassas insanlar çok iyi bir dinleyicidirler, eğer onlardan birine bir şey anlatıyorsanız hiçbir şey kaçırmazlar. Doğaları gereği dinlemek onlar için zahmetsiz ve dikkatli yapılması gereken bir eylemdir.

4. Dünyayı siyah ve beyaz görürler.
Grileri yoktur. Ya seviyorlardır ya da sevmiyorlardır. En derin düşünce yapısına sahip olan biri size sevgisini sunacaktır ve karşılığında tabi ki sizden sevginizi bekleyeceklerdir. Karşılık vermediğiniz taktirde ise bunlardan olay bitmesi muhtemel bir olasılık.

5. İdealistlerdir.
Derin düşünen insanlar genellikle fazla duygusal ve dünyaya karşı ciddi bir tutum sergileyen idealist insanlardır. Çok ihtiyatlılar ve mücadelelerinde genellikle oldukça kararlılar. Ütopyalarına ve insanların göz ardı ettiği erdemlere inanıyorlar.

6. Bir yere ait olmadıklarını düşünürler.
Çoğu hassas insan, kimse tarafından bilinmeyen, güvenli bir şekilde gizlenmiş bir sırra sahiptir. Çevreye ve çevrelerindeki insanlara değil, hayata bağlı hissederler. Bu ruhlar rutine karşı daha iyi mücadele ederler

7. Her zaman sevgiye ihtiyaçları vardır.
Hassas bir insanın kalbi ve ruhu, bir gün gerçek aşkı bulacak kadar kırılgandır ve çok umutludur. Sık sık kendilerini dünyadan koparır ve iyileşmek için zaman ayırırlar. Çoğunlukla tek taraflı kırmalara sahipler.

8. Yaratıcı ile aralarında farklı bir bağdır.
68006

Tanrı ve evren ile özel bir ilişkileri vardır. Onlar derinden bağlılar, bu bağ ruhani ve güçlüdür. Hassas ruhlar, evreni bir bütün olarak algılarlar ve genellikle hayatın mucizelerine hayret ederek bakarlar.

9. Uykusuzluk çekerler.
68007

Yatağa erkenden yatsalar da kafalarındaki düşünce ve korkular onları rahat bırakmaz ve uyumalarına engel olur. Gördükleri ve duyduklar her şeyi sorgularlar.
“Her derin düşünür, anlaşılmaktan, yanlış anlaşılmaktan daha fazla korkar.”
 
Top