Çocuklarda geniz eti sorunları

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Çocuklarda en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan “Geniz Eti (Adenoid Vejetasyon)” olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Ali Titiz, sorunun belirtileri ve tedavisi hakkında kapsamlı bilgiler verdi: Burun boşluğunun, arka kısmının açıldığı yutak kanalının başlangıcını oluşturan boşluğun, arka duvarında orta hatta yerleşmiş, vücudu enfeksiyonlara karşı savunmakla görevli lenfo epitelyal dokulara halk arasında “Geniz Eti” denmektedir.

Normalde görülemeyen geniz eti özel muayene yöntemleri ile görülebilir. Geniz eti her çocukta bulunur ama yutak bölümüne açıldığı bölgeyi kapatarak burun tıkanıklığına neden olduğunda gündeme gelir. Çocuğun yaşam kalitesini bozan geniz eti; ağız akıntısı, hırıltılı solumu, sürekli tıkanıklık, yutkunma zorluğu gibi belirtilerle fark edilebilir.

72951


Çocuk uykudan sıçrayarak uyanıyorsa geniz etini kontrol ettirin
Geniz eti sorunu yaşayan çocuklarda ortaya çıkan önemli belirtilerle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Ali Titiz, sözlerini şöyle sürdürdü: Burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma, ağızdan soluma, genizden konuşma, horlama, hırıltılı soluma, ağız kuruluğu, geçmeyen burun akıntısı, geniz eti iltihabı ve büyümesinin başlıca belirtileri olup, bunlara bağlı olarak gelişebilen iştahsızlık, uyku bozuklukları, uykuda kısa süreli solunum durması, uykudan sıçrayarak uyanma, sık yineleyen sinüzit ve orta kulak iltihapları neden olduğu sorunlardan bazılarıdır.

Uzun dönemde orta kulakta sıvı birikimine neden olması ile işitme kayıpları ve kronik kulak zarı hastalıkları, büyüme gelişme geriliği veya yüz kemikleri gelişim bozukluğu ve çene gelişim bozuklukları görülebilmektedir. Bu nedenle bu belirti ve bulgulardan biri veya bir kaçı ile karşılaşılmışsa mutlaka bir KBB hekimine başvurulmalıdır.

Sık grip olmak ve üst solunum yolu enfeksiyonu geniz etinin büyümesine yol açabilir
Her geniz eti ameliyat edilmemelidir. Geniz eti, üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında bademciklerimiz gibi göstermiş olduğu reaksiyon ile iltihaplanabilir ve boyutunda artma olur. Bu durumda öncelikle medikal tedavi ile yapılan müdahale ile enfeksiyon baskılanır ve çocukta görülen semptomlar kısa sürede ortadan kalkar.

Fakat geçirilen sık üst solunum yolu enfeksiyonları, geniz etinin sürekli olarak büyümesine ve küçülme oluşmamasına yol açabilir. Gelişen bu durum yukarıda saydığımız belirti ve bulguların medikal tedavi ile düzelmemesi ile çocuklarda görülen sık enfeksiyon gelişimi, uyku bozuklukları, orta kulak hastalıkları ve büyüme gelişmede geriliğin etkilenmesi ile cerrrahi müdahale seçeneğini gündeme getirir. Geniz etinin ısrarla medikal tedavi ile düzeltilmeye çalışılması sorunu çözemeyeceği gibi uzun dönem kullanılan ilaçların yan etkileri de ayrı bir klinik sorun olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Bu nedenle geniz eti ameliyatı, çocuğun yaşam kalitesini olumlu yönde etkilemesi açısından, çok ertelenmeden planlanması gereken bir cerrahi girişim olarak düşünülmelidir. Ameliyat (adenoidektomi) genel anestezi altında yapılmakta ve yaklaşık yarım saat sürmektedir. Geniz eti ameliyatı bademciklerin alınması ve kulaklara ventilasyon tüpü takılması ile birlikte yapılabilir. Her ameliyatta olduğu gibi geniz eti için yapılan operasyonunda ameliyat ve sonrası kanama ve enfeksiyon gibi riskleri olmakla birlikte, günümüzdeki gelişmeler bu riskleri yok denecek kadar az boyutlara indirgemiştir.

Sigara dumanına maruz kalan çocuklarda geniz eti tekrar büyüyebilir
Geniz eti ameliyatının ağız içinden yapılacağı için kesi olmayacağını belirten Doç. Dr. Ali Titiz ekliyor; “Aynı gün bile taburcu edilen çocuklarda, iki üç günlük hafif bir diyet ile günlük aktiviteleri kısıtlanmamış olacaktır. Çok nadir olsa da uygun olarak alınmış geniz eti dokusu özellikle çocuğun içinde bulunduğu kötü risk faktörleri varlığında (kötü hijyen, sigara içilen ortamlar, enfekte çocuklarla sık yakın temas vb. nedenlerle çok sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi) tekrar büyüyebilir.

Burun solunumunun sağlanması çocukların, iştahlarının düzelmesine, uyku sorunlarının olmamasına buna bağlı olarak başlıca, gün içinde görülen huzursuzluk, ajitasyon veya okulda konsantrasyon güçlüklerinin ortandan kalkmasını sağlayacaktır. Geniz ameliyatından sonra ileride geçirilecek üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığı ve şiddeti azalmış olacaktır. “
 
Top