Çipura Balığı Avcılığı

BeReNN

Alyam?
Özel üye
ÇİPURA AVCILIĞI

Vücut boyu, eninden daha uzun ve oldukça yüksektir. Ön operkulum pulsuzdur. Her iki çenede, önde 4–6 kanin diş ve bunların arkasında 2–4 sıra diş vardır. Renk gümüşi grimsidir. Lateral çizginin orijininde geniş koyu benekler vardır.Operkulumun üst parçasının hemen üstüne gelen bölümde kızıllaşmış bir alan vardır. Altın renkli çizgiler özellikle yetişkinlerde iki koyu çizgi tarafından sınırlanmış olarak önden arkaya doğru boydan boya uzanır. Dorsal yüzgecin ortasında siyah bir hat yüzgecin uzunluğu boyunca uzanır.
Sahile yakın bölgelerde, kumlu dipte posidonya çayırlarının üzerinde, dalgaların kırıldığı bölgelerde bulunurlar. Yavru bireyler 30 metreye, erişkin bireyler ise 150 metre derinliğe kadar dağılım gösterirler. Bir bölgede yerleşik olarak, tek başlarına veya küçük gruplar halinde bulunurlar. Genellikle Mollusc'lar, Crustaceans'ler ve balıklar ile beslenirler. Üreme Ekim ayı ile Aralık ayı arasında gerçekleşir. 1–2 yaşına kadar erkek, 2-3 yaşından sonra dişi olma özelliğini gösteririler.
Yaygın olarak Akdeniz ve Ege'de bulunurlar. Çok az miktarda Karadeniz'de vardır.

OLTA İLE AVCILIĞI

Çipura balığı Eylül ayından itibaren kıyı sulara üremek için yaklaşmaya başlar. Bu aydan itibaren Ocak ayına kadar bu sularda yoğun bir şekilde av verir. Avcılık akşam güneş batarken
ve sabah gün doğarken daha verimli olmaktadır.

Çipura için yapılmış özel bir olta takımı yoktur. İğne numarası olarak 1–3 numara çapraz uzun veya kısa saplı iğneler tercih edilir. Kullanılan misina kalınlıkları sırasıyla; köstekler 0.35mm ara beden 0.40mm. Ve ana beden ise 0.50mm. Misinadan tercih edilir. Olta ile avcılıkta en çok kullanılan yem sardalya, mamun, teke, boru kurdu ve yengeçtir.
Oltacıların en sevdiği balıklardandır. Çupra avcılığı özellikle Egede bir sanat gibi algılanır. Çupra avlamayı öğrenen bir avcı hassasiyeti ve sesizliği öğrenmiş demektir. 100- 150 gr civarında olanlarına lidaki denir. Akdenizdeki adı ise mendiktir. 250 gr dan sonra çupra olarak anılır ve 5-7 kg ağırlığa kadar ulaşabilirler. Bu boylarda olanları alyanak olarak anılır.

Nerelerde Bulunur:

Taşlık kayalık diplerde yaşarlar. Sabahları kıyılara sokulur; öğlenleri 10-20 metre arası derinliklere çekilirler. İrileştikçe daha derin sulara çekilirler. Göçmen olarak yaşadıkları gibi aynı bölgede sabit olarak Yaşayanları da vardır. Göç sırasında derin sular dan geçerler. Çupra ustaları balığın ne zaman hangi sulardan geçeceğini bilir ve her sene o sularda avlanırlar.

Beslenmesi ve Yemleri:

Balıklardan ziyade küçük deniz canlıları ile beslenirler. Karides, teke, mamun, yengeç yavrusu, sülinez, midye ve dilimlenmiş sardalye ya da hamsi kullanılabilir.

Avcılığı:

Çupra çok dikkatli ve tedirgin bir balıktır. Yeme hemen saldırmaz, iyice kontrol edip emin olduktan sonra küçük darbeler vurmaya başlar. Sanki oltaya küçük balık vuruyormuş hissi verir. Bu sırada takımı hiç oynatmadan beklemek gerekir. Darbeler sıklaşmaya ve şiddetli vuruşlar almaya başlayınca artık balığın oltada olduğu anlaşılır. Kısa ve sert bir tasma ile iğne damağa oturtulur ve boşluk vermeden çekilir. Çupra tekneye alınana kadar kafa darbelerini kesmez. Tekneye alınırken kepçe kullanılması tercih edilir.
Eğer avlanılan noktada fazla gürültü yapılmaz ve ilk balık da sakince alınabilirse, sonraki balıkların yemi fazla yoklamadan ani vuruşlarla oltaya geldiği görülür.

Çok kuvvetli bir çene yapısına sahiptir. Midye ve diğer deniz canlılarını rahatlıkla kırıp yer. Bunun için kullanılan iğnenin çelik dövme veya fazla büyük olmayan kalın yapılı olması gerekir. Misinayı kesmekten ziyade koparma ve iğneyi kırma olasılığının olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Avlanılan bölgede çupranın varlığı kesin olarak biliniyorsa yem olarak yengeç yavrusu kullanılmalıdır. Diğer balıklar bu yeme dokunamadığından meydan çipuraya kalacak ve şansınız artacaktır. Sığ ve hafif akıntılı sularda zoka ile, derin sularda ise sarkıtma olta ile avlanılır.
Beden 0.40 misinadan yapılır. Beden ucuna 1/0 fırdöndü bağlanır. 0.30 misina ucuna kasa gözü düğümü yapılıp fırdöndünün diğer gözüne takılır. Bir karış sonra 10 cm lik bir köstek eklenir. 15 cm ara ile iki köstek daha eklenir. Üçüncü köstekten 25 cm sonra 20 cm uzunlukta bir köstek daha eklenir. İğneler 2300, 2297 ya da 2310 model 11–15 no arası olarak seçilir. Bölge balığının iriliğine göre misina kalınlıkları ayarlanmalıdır.
Şansızınız bol, Çipuralarınız çok olsun.
 
Top