• Merhaba Ziyaretçi.
    "Güzel söz"
    konulu yarışma başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada oy kullanmaya bekliyoruz...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    Artık kazanılan ÇTL miktarları istenildiğinde TL ile değiştirilebiliyor. Konu ile ilgili detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Cinsel saldırı ve ırza geçme Travma Sonrası Stres Bozukluğu

dderya

kOkOşŞ
V.I.P

Travma Sonrası Stres Bozukluğu


Cinsel saldırı ve ırza geçme öncelikle kadının bedenine karşı saldın olduğundan çoğunlukla basit çizik, yara, bere ve çürükten, ezik, kırık, çıkık, şişlik ve kanamaya kadar giden bulgularla karşılaşılır.

Saldırı sırasında kadınların çoğunda korku, panik ya da hareketsiz donup kalma gibi ruhsal tepkiler ortaya çıkar.

Saldın olayının hemen ardından kişiye göre şiddeti ve süresi değişen «travma sonrası stres bozukluğu» tablosu görülür. Bu tablo içinde ağrı, bitkinlik, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, zayıflama, uykusuzluk, kaygı, endişe, korku, panik, başkalanyla ilişki kurmaktan kaçınma, kuşku, tedirginlik gibi belirti ve yakınmalar yer alır.

Saldın olayının yarattığı kaygı, korku, endişe ve güven duygusunun yitirilmesi, kadının başkalarıyla, çevreyle ilişkisini olumsuz yönde etkiler. Kadın evden çıkmaz, işe, çarşıya pazara gitmez, böytece toplumsal yaşamı bozulur.

Gözlemlerimiz, sözkonusu kadınlara yapılan bütün ruhsal tedavilere, toplumsal destek ve yardımlara karşın «travma sonrası stres bozukluğu» tablosunda yer alan belirti ve yakınmalann bir bölümünün yıllarca sürüp gittiğini göstermiştir.

Dünyada ve ülkemizde yapılan araştırmaların ortaya çıkardığı acı gerçek cinsel saldırıya, tecavüze uğrayan insanlar arasında bir buçuk yaşında çocuklardan seksen yaşında kadınlara kadar her yaş diliminde insanların bulunmasıdır.

Cinsel içerikli saldırının en ilkeli, kabası çocuklara, özellikle aile içinde yapılan cinsel saldırıdır. Bu konu özellikle son beş yıl içinde bütün ülkelerin ve ülkemizin gündeminde yer almaktadır.

Aile içinde çocuklara, özellikle kız çocuklanna karşı aile bireylerinden birinin ya da birkaçının yaptığı cinsel saldırı karşılığı İngilizcede «sexual abuse of chiidren» terimi kullanılmaktadır. Bu terim dilimize çocuğun cinsel olarak kötü kullanılması, çocuğun cinsel olarak örselenmesi,' çocuğa cinsel bakımdan zarar verme olarak aktarılabilir. Bunlar arasında en uygun olanı çocuğun cinsel olarak örselenmesidir.

Cinsel örselenme genel olarak çocuğun örselenmesi (child’s abuse) başlığı altında toplanan olayların, olguların bir alt başlığı olarak kabul edilebilir.

Özcan Köknel, Yaşamın Zaferi
 
Top