Cennet İsteniyordu

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
An...
Ne anlatıyordu
Zaman içinde yaşatıyordu
Her bir ayettesadakat aşikârdı
Gün geceye, gece idrake sesleniyordu
Akıl ve irade sahibine hikmetse kolayı seçiyordu
Okunan ve hatme dilen kitap hakkıyla anlaşılamıyordu
Efendimiz her ne bırakmış ve söylemişse dikkat edilmiyordu
Onlar hakkında konuşan ve anlatılanlar dikkate alınarak cennet isteniyordu
Oysa iki şey bırakıyorumdiye sarih bir şekilde idrakimize sesleniyordu, ihmal ediliyordu

Mustafa Cilasun
 
Geri
Top