Can kelimesinin Anlami

yilmaz27

Sen uzakken sarar ecelim ve yangının dağılır evime
Özel üye
“Can” kelime manası; Insanoğlunu kutsama, yakınlaştırma, yüceltme, insanın kendi varlığı, özü yani insandaki manevi ilahi kuvvet ve kudret anlamındadır.

Alevi inancında, herşey insan içindir yani insanın gönül kabesi yine insandır. Insanoğlu zahiri-madde aleminde Allah’ın birer yansıması olduğundan ötürü insanın kutsanması, yüceltilmesi; Allah’ın kutsanması, yüceltirmesi demektir. Can kavramı da burdan gelmektedir yani her canlı kendi özünde bir “can”dır.

Hakk huzurunda insanlar için tek bir sıfat vardır bu sıfat, can sıfatıdır. Bu sıfat ile, aradaki her türlü farklılıklar yok edilerek insanoğlu kutsanmış ve yüceltilmiştir.

Bundan ötürüdür ki, Aleviler “Can” kelimesiyle kendi cem/ibadet erkanında; Dişi erkek, senlik benlik olayını ortadan kaldırarak sadece “insan” kavramını öne çıkartmışlardır.

Sonuç itibariyle Allah ile insan ayrı düşünülemez. Dolayısiyle Can; Öz kaynağı olan Allah’ın yansıması, konuşan dili ve halifesi olan Kamil Insan demektir.
=Seyyid Hakkı=
Candan alıntıdır
 
Top