• Kazandığınız her 1000 ÇTL birikiminizi 5 TL ile değiştirip ödeme alabilirsiniz...

Buton Stilini Değiştirmek ve Görev Atamak - Delphi XE7

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Delphi'nin XE7 sürümünde buton stilini değiştirip, butona farklı görevler atamak için aşağıdaki küçük çalışmayı yapınız. Buradaki örneği kendinize göre geliştirip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz... Bu örnekte ComboBox bileşenindeki seçime göre butonun şeklini değiştirip, PopupMenu ekliyoruz.

Forum üzerine 1 adet ComboBox, 1 adet Button ve 1 adet PopupMenu bileşeni bırakınız.

Forumun OnCreate yordamına aşağıdaki kodları yazın.
Kod:
 ComboBox1.AddItem('bsPushButton',nil);
 ComboBox1.AddItem('bsCommandLink',nil);
 ComboBox1.AddItem('bsSplitButton',nil);
Böylece ComboBox 'un açılır menüsünü otomatik olarak oluşturmuş olduk.

ComboBox1Change yordamına aşağıdaki kodları ekleyelim.
Kod:
 if ComboBox1.ItemIndex = 0 then
  Button1.Style := bsPushButton;
 if ComboBox1.ItemIndex = 1 then
  Button1.Style := bsCommandLink;
 if ComboBox1.ItemIndex = 2 then
  Button1.Style := bsSplitButton;
Artık ComboBox 'taki seçime göre butonumuzun stili değişiyor.

Son olarak SplitButton özelliğinin açılır menüsüne PopupMenu içeriğini ekleyelim. (PopupMenu içeriğini istediğiniz gibi doldurun)

Bunun için Button'un OnDropDownClick yordamını aşağıdaki kodu ekleyerek PopupMenu yü aktif ediyoruz...
Kod:
Button1.DropDownMenu := PopupMenu1;
 
Top