• Merhaba Ziyaretçi.
    "Obje" Fotoğraf Yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Bursa / Nilüfer Feriha Uyar Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Papatya

V.I.P
V.I.P


FERİHA UYAR KIZ TEKNİK ve MESLEK LİSESİ

İlimiz Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi H21C05D1D pafta,1421 ada ve 1 parselde kayıtlı Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait arsa üzerine 2005 Yılı İl Özel İdare Bütçesinden Özel L Tipi Proje uygulanarak 24 Derslikli inşa edilerek 2006-2007 eğitim öğretim yılı başında hizmete verilmiştir.
Eğitime %100 Destek Projesi kapsamında 29.06.2006 tarihinde imzalanan protokol gereği Hayırsever Kuruluş Emek Yağ Sanayi A.Ş tarafından aynı pafta ve ada içinde inşa edilen Spor Salonuna karşılık, 2005 Yılı İl Özel İdare Bütçesinden inşa edilen Kız Meslek Lisesine Feriha Uyar Kız Meslek Lisesi ismi verilmiştir.

NİLÜFER FERİHA UYAR KIZ TEKNİK ve MESLEK LİSESİ TARİHÇESİ

Milli Eğitim Bakanlığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emek Yağ Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Feriha Uyar Hanımefendi ile yapılan bir protokolle okulumuz Feriha Uyar Kız Meslek Lisesi adı ile 2006-2007 Eğitim ve Öğretim yılında açılmıştır.
2009-2010 eğitim-öğretim yılında Teknik ve Anadolu programlarının eklenmesi ile kapasitesini artırarak, "Feriha Uyar Kız Teknik ve Meslek Lisesi" adıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Okulumuz 2006-2007 Eğitim-Öğretim I.Dönemi itibari ile eğitim-öğretime açılmış olup, Kurucu Müdür Nuran PİLİÇER, Müdür Yardımcısı Hediye İL, 202 öğrenci, görevlendirilen 17 öğretmen, 1 memur, 2 bayan ve 1 bay yardımcı personel ile eğitim-öğretime açılmıştır.
2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında 325 yeni kayıt öğrenci ile toplam 530 öğrenci, 15 anaokulu öğrencisi 2. Müdür yardımcısı Arif YILMAZ ve 27 öğretmen kadrosu ile Eğitim-Öğretime devam etmiştir.
2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında 762 öğrenci , 35 anaokulu öğrencisi 3 idari kadro ve 37 öğretmen kadrosu ile Eğitim-Öğretime devam etmiştir.
2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 253 yeni kayıt öğrenci ile toplam 910 öğrenci , 39 anaokulu öğrencisi 1 müdür, 1 müdür başyardımcısı, 3 müdür yardımcısı ve 47 öğretmen kadrosu ile Eğitim-Öğretime devam etmektedir.
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 268 yeni kayıt öğrenci ile toplam 1005 öğrenci , 33 anaokulu öğrencisi 1 müdür, 1 müdür başyardımcısı, 6 müdür yardımcısı ve 51 öğretmen kadrosu ile Eğitim-Öğretime devam etmektedir
Okulumuzda 22 derslik, 6 yönetim odası, 1 arşiv, 1 depo, 1 kütüphane, 1 birleştirilmiş bilgisayar sınıfı ,2 grafik atölyesi, 1 yiyecek içecek atölyesi, 2 sınıflı uygulama anaokulu, 2 çocuk gelişimi atölyesi, 1 mutfak, 1 revir ve 1 çok amaçlı salon bulunmaktadır.
Yeni tip proje olarak yapılan okulumuz 3.337,50 m² kapalı kullanım alanı, 3.271,50 m² bahçe kullanım alanına sahiptir.

OKULUN ÖZELLİKLERİ

Okulumuz 2006-2007 eğitim-öğretim yılında, ilk kuruluş itibari ile Kız Meslek Lisesi olarak hizmete başlamış 2008 – 2009 Eğitim Öğretim yılı sonunda bünyesine Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Kız Teknik Lisesi eklenmiştir.

2011– 2012 Eğitim Öğretim döneminde okulumuzda mevcut alan ve dallar;

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı
Erken Çocukluk Eğitimi Dalı
Özel Eğitim Dalı

Grafik ve Fotoğraf Alanı
Grafik Dalı

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı
Pastacılık Dalı
Mutfak Dalı

Ulaştırma Hizmetleri Alanı
Lojistik 

Papatya

V.I.P
V.I.PÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
ALANIN TANIMI:


Anadolu meslek lisesi düzeyinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı içinde meslek olarak eğitimi verilmesi gereken erken çocukluk öğretmen yardımcılığı ve özel eğitim öğretmen yardımcılığı olmak üzere iki dal ortaya çıkmıştır. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanının program yapısında sektörün ihtiyaç duyduğu meslek eğitimi esas alınmıştır. Bu mesleklerde faaliyet gösteren bireylerden beklenen nitelikler belirlenerek uygulamalara yönelik modüller planlanmış ve çerçeve program yapısı oluşturulmuştur.Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanması aşamasında sektörel kurum ve kuruluşlarla karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği gerçekleştirilmiştir. Çağdaş gelişim düzeyine uygun, sektörün beklentileri doğrultusunda geliştirilen Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı erken çocukluk öğretmen yardımcısı, özel eğitim öğretmen yardımcısı dalları programı gelişmelere göre güncellemeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Mezunlar, kazandıkları meslekiyeterlilikleri doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Dolayısıyla Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı öğretim programının sektörün ve mesleki eğitimsisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.Yaşadığımız yüzyılda ülkelerin iyi yetişmiş, donanımlı, mutlu, sevmeyi bilen,duyarlı, düşünebilen,doğru karar verebilen, ülkesini seven bireylere gereksinimi vardır. Bunun için de sağlıklı ve iyi bir eğitim ortamının oluşturulması gerekmektedir Günümüzde erken çocukluk eğitiminin yanı sıra özel eğitim kurumlarının hızla yayılması,bu sektörde büyük bir ihtiyaç doğurmuştur.

ALANIN AMACI

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Programında; Erken çocukluk eğitimi ve Özel eğitim, dalları yer almaktadır.

1. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

Tanımı: Erken çocukluk öğretmen yardımcısının sahip olduğu, çocuğun gelişim ilkelerine uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında erken çocukluk öğretmen yardımcılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2. ÖZEL EĞİTİM

Tanımı: Özel eğitimde öğretmen yardımcısının sahip olduğu, özür grubuna uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında özel eğitimde öğretmen yardımcılığı mesleğininyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI

Öğrencilerin sağlık durumu, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

İSTİHDAM ALANLARI

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikler dalda kazandıkları yeterlikler doğrultusunda eğitim sektöründe;
1. Erken çocukluk eğitim kurumlarında,
2. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularında çevredekiüniversiteler, sivil toplum örgütleri, erken çocukluk eğitim kurumları, özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;
 

Papatya

V.I.P
V.I.P


GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI

Grafik ve Fotoğraf alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
Grafik ve Fotoğraf alanı Çerçeve Öğretim Programı ile bireylere, öncelikle temel bilgileri içeren bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra çağımızın gereği olan insan ilişkileri, iletişim kurabilme, değişimlere ve teknolojiye uyum sağlayabilme, sistemleri anlayıp kullanabilme yeterliklerini kazandırmak hedeflenmiştir.

Grafik ve Fotoğraf alanı Çerçeve Öğretim Programında;
Grafik,
Fotoğraf Çekim,
Fotoğraf Baskı dalları yer almaktadır.
Grafik,
Fotoğraf Çekim,
Fotoğraf Baskı dalları yer almaktadır.


GRAFİK (GRAFİKER)

Tanımı: Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla tasarımları elle ve bilgisayarla sanatsal ölçütler içinde hazırlama yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Grafik ve Fotoğraf alanı altında grafikerlik mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

FOTOĞRAF ÇEKİM (FOTOĞRAF ÇEKİM ELEMANI)

Tanımı: Ürün veya konunun fotoğrafını çekme, çektiği fotoğrafları baskıya hazır hâle getirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Grafik ve Fotoğraf alanı altında fotoğraf çekim elemanı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
FOTOĞRAF BASKI (FOTOĞRAF BASKI OPERATÖRLÜĞÜ)
Tanımı: Çeşitli özelliklerdeki, klasik veya otomatik banyo ve baskı sistemlerinin çalışmaları hakkında yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Grafik ve Fotoğraf alanı altında fotoğraf baskı operatörlüğü mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Grafiker olmak isteyenlerin;
Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen,
Estetik görüş sahibi, güzel sanatlara karşı ilgili olan,
Hayal gücü zengin, yaratıcı,
Tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebilen,
Sosyal, psikolojik, sanatsal alanlara ilgili,
Yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen,
Dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırabilen kimseler olmaları gerekir.

Fotoğraf çekim elemanı veya fotoğraf baskı operatörü olmak isteyenler;
Yaratıcı, atik, hızlı karar alabilen, isabetli zamanlama yapabilen,
İyi gözlem yapabilen, iletişim becerilerine vakıf,
Estetik duygusuna sahip, görsel hafızası güçlü,
El becerileri gelişmiş, pratik zekâsı olan,
İş ahlakına sahip, dikkatli, problem çözme yeteneği olan, hızlı öğrenebilen,
Protokol bilgisine sahip,
İnsan psikolojisi mesleki alanında yeni teknolojik gelişmelere açık,
Dış görünüşüne özen gösteren nitelikte kimseler olmaları gerekir.

İŞ BULMA İMKÂNLARI

Grafikerlik dalından mezun olan öğrenciler;
Orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında,
Grafik tasarım stüdyolarında,
Reklam ajanslarında,
Televizyon, gazete vb. basın kuruluşları,
Bünyesinde tanıtım birimi bulunan tüm kurum ve kuruluşlarda vb. yerlerde çalışabilirler
Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen,
Estetik görüş sahibi, güzel sanatlara karşı ilgili olan,
Hayal gücü zengin, yaratıcı,
Tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebilen,
Sosyal, psikolojik, sanatsal alanlara ilgili,
Yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen,
Dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırabilen kimseler olmaları gerekir.

Fotoğraf çekim elemanı veya fotoğraf baskı operatörü olmak isteyenler;
Yaratıcı, atik, hızlı karar alabilen, isabetli zamanlama yapabilen,
İyi gözlem yapabilen, iletişim becerilerine vakıf,
Estetik duygusuna sahip, görsel hafızası güçlü,
El becerileri gelişmiş, pratik zekâsı olan,
İş ahlakına sahip, dikkatli, problem çözme yeteneği olan, hızlı öğrenebilen,
Protokol bilgisine sahip,
İnsan psikolojisi mesleki alanında yeni teknolojik gelişmelere açık,
Dış görünüşüne özen gösteren nitelikte kimseler olmaları gerekir.

İŞ BULMA İMKÂNLARI

Grafikerlik dalından mezun olan öğrenciler;
Orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında,
Grafik tasarım stüdyolarında,
Reklam ajanslarında,
Televizyon, gazete vb. basın kuruluşları,
Bünyesinde tanıtım birimi bulunan tüm kurum ve kuruluşlarda vb. yerlerde çalışabilirler
Fotoğraf çekim elemanı ve fotoğraf baskı operatörleri dallarından mezun olan öğrenciler;
Ülkemizde fotoğraf sektöründe yer alan kuruluşlar,
Fotoğraf stüdyoları,
Fotoğraf ile ilgili yayıncılık yapan kuruluşlar.
Televizyon, gazete vb. basın kuruluşları
Fotoğraf laboratuvarları

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

Meslek eğitimi: meslek liselerinin Grafikerlik dalında sertifika verilecektir. Lise eğitimi sonrasında meslek yüksek okullarının; ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ilgili bölümlerine girebilirler.
1. Fotoğrafçılık
2. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
3. Grafik Tasarımı
4. Halıcılık ve Desinatörlüğü
5. Matbaacılık
6. Mimari ve Dekoratif Sanatlar
7. Serigrafi
8. Tasarım ve Basım Yayıncılığı
9. Açıkhava Reklâm Ürünleri ve Serigrafi
10. Cam-Seramik
11. Çini İşlemeciliği
12. Endüstriyel Seramik
13. Mimari Dekoratif Sanatlar
14. Seramik
15. Halıcılık ve Desinatörlüğü
16. Mimari Dekoratif Sanatlar
17. Tasarım ve Basım-Yayımcılık bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Grafik / Grafik Sanatlar, Grafik Tasarımı alanlarından mezun olanlar yükseköğretim lisans programlarına ek puan ile girebilecekleri
Matbaa Öğretmenliği
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliğidir.
 

Papatya

V.I.P
V.I.P


ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

Ulaştırma Hizmetleri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.Ulaştırma Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.

LOJİSTİK

Tanımı: Lojistik elemanının sahip olduğu, taşıma, depolama, gümrük ve diğer prosedür işlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Ulaştırma Hizmetleri alanında lojistik mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI

Öğrencilerin sağlık durumu, Ulaştırma Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

İSTİHDAM ALANLARI

Ulaştırma Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
1. Lojistik işletmesi,
2. Fabrikalar,
3. Gümrük işletme,
4. İthalat ve ihracat yapan firmalar,
5. Depolar vb. yerlerde çalışabilirler.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama onularında çevredeki üniversiteler, sivil toplumörgütleri, fabrikalar, gümrük, İthalat ve İhracat yapan firmalar, lojistik firmaları ve depolar ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;
1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Ulaştırma Hizmetleri alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.
3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

 

Papatya

V.I.P
V.I.P


YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI


Turizm sektöründeki gelişmeler,milli gelir içerisindeki payının artmasını ve önemli istihdam alanı haline dönüşmesini sağlamıştır.Turizm gelirlerinin ödemeler dengesine olumlu katkısı ve yabancı sermayeyi ülkeye çekebilmesi sektörün önemini açıkça ortaya koymaktadır.Turizm sektöründeki gelişmelerin yanı sıra toplumdaki sosyo-kültürel ve ekonomik değişimler;Yiyecek İçecek Hizmetleri alanının da gelişimini hızlandıracak önemli bir istihdam alanı haline dönüşmesini sağlamıştır.Hızla değişen dünyada yiyecek içecek hizmetleri alanının rekabet koşullarına ayak uydurabilmesi için sektörün istediği yeterlikleri kazanmış kaliteli ara kademe insan gücünüyetiştirmekzorunlu hale gelmiştir.Bu nedenler alanımızda yani yaklaşım ve düzenle meleri gerekli kılmıştır.Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı; bireylere temel bilimleri içeren bilgi ve beceriler ile Yiyecek İçecek Hizmetleri sektöründeki mesleklere ilişkin özel mesleki bilgi ve becerileri kazındırmanın yanı sıra çevredeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, çağdaş Teknolojiyi kullanabilen, problem çözebilen, alanında kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli ürün ve hizmet sunabilen, uygulama sonuçlarını izleyerek değerlendiren ve gerekli önlemleri alabilen, araştırma yaparak her konudayenilikleri takip eden ve hayata geçirebilen, bütün kaynakları etkili ve verimli kullana rak maliyet hesabı yapabilen, kendi iş yerini kurma düşüncelerini faaliyete geçirmeyi planlayan tekniğe uygun üretim yapan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programında;
· Mutfak
· Servis
· Pastacılık
· Bar
· Host-Hosteslik(uçak,tren ve otobüs) dalları yer almaktadır.Okulumuzda bu alana bağlı iki dal açılmıştır.Atölye ortamının uygun olması nedeni ile Mutfak ve Pastacılık alanları tercih edilmiştir

MUTFAK ALANI

Tanımı : Mutfak araç-gereç ve ekipmanlarını kullanarak hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun yiyecek üretimi yapma ve serviste hazır hale getirme yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı : Aşçılık mesleğinin yeterliliklerine sahip meslke elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

PASTACILIK ALANI

Tanımı : Pastane mutfağa araç-gere. Ve ekipmanlarını kullanarak,hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun pastane ürünlerini yapma süsleme ve servise hazır hale getirme yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı :Pastacılık mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı; bireylere temel bilimleri içeren bilgi ve beceriler ile Yiyecek İçecek Hizmetleri sektöründeki mesleklere ilişkin özel meslekteki bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra çevredeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, çağdaş teknolojiyi kullanabilen, problem çözebilen, alanında kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli ürün ve hizmet sunabilen uygulama sonuçlarını izleyerek değerlendiren ve gerekli önlemleri alabilen, araştırma yaparak her konuda yenilikleri takip eden ve hayata geçirebilen bütün kaynakları etkili ve verimli kullanarak maliyet hesabı yapabilen, kendi işyerini kurma düşüncelerini faaliyete geçirmeyi planlayan tekniğe uygun üretim yapan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Öğrencilerin sağlık durumu, Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
2. Okulda, ilgili mevzuat doğrultusunda komisyon oluşturularak, mülakat yapılır ve başvuran öğrencilerin; fiziki görünümü, mesleğe ilgi ve yatkınlığı, anlama-kavrama, ifade ve ikna becerisi, özel yenekleri, kişisel özellikleri, vb. konularda değerlendirilerek başarılı olanların kayıtları yapılır.

İSTİHDAM ALANLARI

Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
1. Konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde,
2. Pastanelerde,
3. Kurum mutfaklarında,
4. Kafeterya, bar ve restoranlarda,
5. Yemek fabrikalarında,
6. Ulaşım araçlarının yiyecek içecek ünitelerinde
7. Fuar/kongre, otobüs/tren, havayollarının yer hizmetleri ve uçaklarda vb. yerlerde çalışabilirler.
 

Papatya

V.I.P
V.I.P
Nilüfer Feriha Uyar Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Adres : Nene Hatun Cad. No:34 Nilüfer BURSA
Okulumuza Ulaşım
1- BURSARAY METRO İLE Küçük Sanayi Metrosundan Beşevler İst. inilir ,Mobilya aralığından - Özdilek Önünden-Okul a yokuş aşağı 10 dk da varılır
2-9-D-Heykel- Ataevler Mh-Okul
3-9-M-Heykel- Hisar Cd-Ataevler Mh-Okul
4-95- Terminal-Çevre Yolu-Hürriyet Mh-Esentepe-FSM Bulv-Ataevler-Okul
5-B-42 A-Devlet Hastahanesi- Ataevler Mh-Okul
6-B-43 Hamitler Metro İst- Ataevler Mh-Okul
7-B-45 Karaman Metro İst- Ataevler Mh-Okul
 
Top