Boyle ve Charles kanunları nelerdir ?

Suskun

V.I.P
V.I.P
Boyle ve Charles kanunları

Bir gazın hacmi, basıncı ve sıcaklığı arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki Boyle ve Charles kanunları olarak bilinir.


Boyle kanunu:
Sıcaklık değişmediği takdirde, basınç artınca bir gazın hacmi azalır. Bir gazın parçacıkları birbirlerine yakın olmaları artan basınç sebebiyle ortaya çıkar.


Charles kanun: Basınç değişmediği takdirde, sıcaklık artınca bir gazın hacmi artar. Gazın ısıtılması onun genleşmesine yol açar. Isıtıldıklarında gaz parçacıklarının kinetik enerjileri artar. İçinde bulundukları kap içinde daha hızlı hareket edip, kabın çeperlerine hızla çarparlar.
 
Top