• Merhaba Ziyaretçi.
    "Güzel söz"
    konulu yarışma başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada oy kullanmaya bekliyoruz...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    Artık kazanılan ÇTL miktarları istenildiğinde TL ile değiştirilebiliyor. Konu ile ilgili detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bolivya'nın Petrol Yatakları

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Bolivya'nın Petrol Yatakları

OlDvtDi.png


Bir Güney Amerika ülkesi olan Bolivya, alanı itibariyle büyük ( 1 098 00 km.kare), fakat henüz nüfusu az bir ülkedir ( 1991'de 7.5 milyon). Başkenti La Paz olup, resmî dili İspanyolca'dır.

Bolivya'da petrol, 1950'de keşfedilmiştir. Üretime, 1950-1951'de başlanmıştır, bununla birlikte, yıllık üretiminde çok dikkat çekici gelişmeler olmadığı gibi, henüz büyük rezervlere de rastlanmış değildir. Şimdilik ülke petrol rezervleri 100 ila 150 milyon ton, doğal gaz rezervleri de 100 3a 120 milyar m3, dolayında tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, etüdlerm henüz tamamlanmadığı da, ayrıca hatırlanmalıdır. Bolivya'nın başlıca petrol ve doğal gaz yatakları, ülkenin iç kesimlerinde, yaklaşık kuzeybatı- güneydoğu yönünde uzanan bir hat üzerinde ve antiklinallerde , işletilmektedir. Başlıca doğal gaz işletme yöreleri Bulo Bulo, El Dorado, Camiri, Milla, Montes, Yacube, Sanandita ve Bermejo olarak
burada hatırlanabilir. Bunlar, aynı zamanda da birer doğal gaz işletme
yöreleri durumundadır. Yılda yaklaşık 100 milyon m3, dolayına ulaşan.^,doğal gaz üretimi, gaz boru hatları ile Brezilya ve Arjantin'e pazarlanır.

Ülke maden ihracatı gelirlerinin, hemen hemen % 30 gibi önemli bir payı, bu yoldan sağlanır (bazı kaynaklarda yanlışlıkla ülkenin petrol ihracatçısı olarak gösterilmesinin nedeni budur). Ülke hampetrol üretimi, pek önemli değildir. Yıllık üretim, yaklaşık 1.5 ila 2 milyon ton dolayında gerçekleşir (1978 yılı 1.5, 1990'da 0.9 ve 1992'de 1.2 milyon ton kadardı). Üretim alanları, 4900 km.lik bir boru hattı ile (doğal gaz boru hatlan dahil) başkent La Paz ve Şili'nin Aricakentine ulaştırılır. Oradan da, Şili üzerinden ihraç edilir. Ama ülke, ihtiyacı olan yıllık 5 ila 6 milyon ton petrol türevi ürünleridış ülkelerden satın alır. Çünkü, hampetrolü rafine edecek tesisleri yoktur. Gerçi ülke, bazı madenlerin ihracatında söz sahibidir. Örneğin, kalayçıkarım ve ihracatında dünya üçüncüsü, bizmut madeniçıkarım ve ihracatında ise, dünya İkincisi durumundadır. Doğal gaz ve hampetrol de ihraç eder. Ama ihtiyaç duyduğu benzinve motoringibi petrol türevi ürünleri, ithal etmektedir. Dış ticaret gelirlerinin yaklaşık % 30'unu maden ihracatından sağlamasına rağmen, bu gelirler arasında sadece doğal gazın payı vardır. İhraç ettiği hampetrolden sağladığı gelirden çok daha fazlasını, petrol ürünleri ithalatı için harcar. Başka bir ifadeyle Bolivya, ekonomik olarak bir petrol ihracatçısı ülke değildir.

kaynak:
Hayati Doğanay'
ın Enerji Kaynakları kitabı
 
Top